Norups Gård vinner Innovationspriset i Östra Göinge

  10 maj 2019

  Norups Gård är mer än ett vanligt lantbruk. Här står det cirkulära tänket och ett driv att hitta smarta lösningar i centrum. Det har gjort att man förutom det traditionella jordbruket också har ekologisk produktion, producerar biodiesel och biogas och har bland annat utvecklat biogasanläggningar och containerbaserat mejeri för kommersiellt bruk. Bara för att nämna något.

  – Lantbruket är kärnan i verksamheten. Vi har ett miljötänk och ett driv att hitta cirkulära lösningar. Alla vi här är lösningsorienterade, det kan vara en av förklaringarna till utvecklingen av verksamheten, kommenterar Anne Norup som tillsammans med maken Sven driver Norups Gård.

  Norups Gård har varit i familjens ägo i över hundra år. I dag är det två generationer som jobbar aktivt i företaget, som totalt har tio anställda.

  – Vi är glada att bli uppmärksammad med Innovationspriset. Det är en bekräftelse för alla oss som jobbar här, säger Anne.

  Innovationspriset delades ut av Krinova Incubator & Science park i samband med Göinge Afton den 9 april.

  Innovationspriset, som instiftats av Krinova, belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Norups Gård är även nominerade till Årets innovationspris 2019 i Skåne Nordost tillsammans med alla innovationspristagare i de övriga Skåne Nordost kommunerna.

  Truls Bretz

  Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer

  Motiveringen till Innovationspriset lyder:
  Med utgångspunkt i hundraårig lantbruksverksamhet, nyfikenhet, kreativitet och ett obändigt entreprenörskap har Norups Gård utvecklats till ett modernt och innovativt miljöföretag i dess rätta bemärkelse. Traditionellt lantbruk har vidareutvecklats och står idag på flera ben i teknikens framkant. Med utgångspunkt i den egna gårdens behov, förutsättning och utvecklingspotential har innovativa produkter och tjänster utvecklats och tagits till en både nationell och internationell marknad. Idag producerar och levererar Norups Gård bl.a. containerbaserade mejerier, biodieselanläggningar och biogasanläggningar. Energilösningar baserade på stirlingmotorn är nyare tillskott i produktfloran. Innovation och tillväxt i företaget har möjliggjorts genom ett entreprenöriellt företagande och ekonomiskt förankrad innovationstakt.