Ny portal ger stöd till nyanlända entreprenörer

  25 februari 2021

  Under det senaste decenniet har Sverige och övriga Europa tagit emot stora flyktingströmmar. Att hitta jobb är en av de största utmaningarna nyanlända möter.  Därför är det viktigt att också kunna erbjuda ett bra stöd till nyanlända entreprenörer. Krinova har tillsammans med partners i Danmark, Cypern, Tyskland och Italien tagit fram en kunskapsportal som ska underlätta för affärsrådgivare att coacha nyanlända entreprenörer som vill starta företag.

  Finansiering, regelverk men också att hitta in till dem som erbjuder företagsstöd är bland de största utmaningarna när nyanlända entreprenörer får rangordna de svårigheter som man möter. Det visar de intervjuer med rådgivare och utrikesfödda entreprenörer som ligger till grund för kunskapsportalen.

  Portalen är fri att använda för alla som jobbar med företagsstöd eller entreprenörer som vill starta företag. I utvärderingen som är gjord får portalen fyra på en femgradig skala av de entreprenörer som testat den. Portalen är helt på engelska och är uppbyggd i olika moduler med råd, tips och verktyg som är tänkta att använda som ett komplement till traditionell rådgivning.

  – Vi behöver ta tillvara all utvecklingskraft i samhället och hoppas att kunskapsportalen ska få en bred användning. Kan vi förbättra stödet så att nyanlända entreprenörers fulla potential tas till vara och drivkraften kan användas till att utveckla företagsidéerna så är mycket vunnet. Det är också ett bra exempel på hur Krinovas internationella och lokala arbetsfält korsbefruktar varandra, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

  Kunskapsplattformen har tagits fram som en del av samarbetsprojektet MESI (Migrant Entrepreneurship for Social Inclusion) finansierat av Erasmus+, EU:s program för internationellt samarbete, som Krinova drivit tillsammans med partners i Danmark, Cypern, Tyskland och Italien.