Nytt samarbete stärker företag i sydöstra Sverige

  1 september 2022

  Fem Science Parks i sydöstra Sverige inleder nu ett samarbete för att stärka tillväxt och innovation i regionens små och medelstora företag. Det är Krinova i Kristianstad, NetPort Science Park i Karlshamn, Blue Science Park i Karlskrona, Kalmar Science Park och Växjö Linnæus Science Park.

  Genom samarbetet kan parkerna med sina kompletterande profilområden ge ett bättre erbjudande till regionens bolag, inom bland annat digitalisering, e-handel, hälsa, livsmedel, marinteknik, skog och energi. Det betyder att företag – oavsett om de finns i Blekinge, Kronoberg, Skåne eller Kalmar län – får tillgång till fler insatser, utbildningar, seminarier och mötesplatser. Detta inom fler spetsområden som på ett mer kvalificerat sätt kan stödja dem att utvecklas och växa.
  – I förlängningen vill vi attrahera mer kompetens och stärka företagens konkurrenskraft. Vi hoppas att samarbetet ska bidra till att företagen snabbare ställer om till grön, cirkulär ekonomi och ny teknik. Något som är avgörande för företag som vill växa. Många spännande innovationer sker i mellanrummet mellan kompetensområden och våra parkers kompletterande profiler är en stor tillgång, säger Christian Nyhlén, vd för Krinova Incubator & Science Park.

  Ta vara på sydöstra Sveriges potential
  Bakgrunden till samarbetet är att skapa förutsättningar att lösa de tillväxtutmaningar som näringslivet i sydöstra Sverige delar. Gemensamt vill parkerna skapa en attraktiv miljö där företag känner att de kan stanna och växa utan att behöva flytta till storstadsregioner som Stockholm, Köpenhamn eller Berlin för att utvecklas på en internationell marknad.

  Redan i höst inleds det konkreta samarbetet med att ett flertal aktiviteter blir tillgängliga för företag i sydöstra Sverige. Här är några exempel:

  Seminarier om ledarskap

  Hur du kan utveckla din verksamhet med AI

  Tech Heads 2022 – Konferens för it-utvecklare

  Digibrunch – Security Awareness, mänskliga brandväggar

  Verktyg för användarcentrerad cirkulär design

  Över tid kommer allt fler aktiviteter och insatser erbjudas och genomföras gemensamt.

  Länkar till parkerna:
  Krinova
  NetPort Science Park
  Blue Science Park
  Kalmar Science Park
  Växjö Linnæus Science Park

   

   

  Fem Science Parks i sydöstra Sverige

  Från vänster Jörgen Adolfsson, Blue Science Park, Fredrik Lindblad, Växjö Linnaeus Science Park, Louise Östlund, Kalmar Science Park, Christian Nyhlén Krinova Incubator & Science Park och Kerstin Nensén, Netport Science Park.