Pandemin föder nya beteenden

  25 januari 2021

  Pandemin har inneburit svårigheter på många plan. Många företagare har upplevt sin mest tuffa tid, men för några har det också inneburit nya möjligheter. Restriktioner och nya konsumtionsmönster har inspirerat till nya produkter och tjänster.

  – Många av de trender vi sett tidigare har förstärkts ytterligare under pandemin. Att handla lokalt och närproducerat är två exempel som fått ett rejält uppsving. Flera av de nya produkter och tjänster som fötts genom kreativitet och nya marknadsförutsättningar tror jag kommer leva kvar, säger Hannes van Lunteren, ansvarig för KrinovaMAT.

  Att handla lokalt och närproducerat har blivit något av en folkrörelse. Intresset för REKO-ringar där konsumenter handlar direkt av producent är bara ett av flera exempel på detta. Under förra året ökade antalet konsumenter anslutna till REKO-ringar med 80 %. I dagsläget finns det 225 REKO-ringar spridda över landet och de växer stadigt i antal.

  Det märks också en trend att allt fler väljer att aktivt stötta det lokala, dels av lojalitet men också som en effekt av att allt fler jobbar på distans och tillbringar mer tid i hemmet. Lina & Evas Lanthandel i Killhult är en av många handlare som noterat en ökad omsättning.

  – Vi märker att många värnar om det lokala och ser betydelsen av att det finns service på nära håll. Vi ökade vår omsättning med 40 % under fjolåret och har utökat antalet anställda, berättar Lina Hultgren en av de två delägarna av Lanthandeln.

  Besöksnäringen är en utsatt bransch

  Besöksnäringen tillhör en av de branscher som var särskilt utsatt under pandemin. Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder och många kreativa lösningar har sett dagens ljus när konsumtionen och beteenden Covid-anpassats. Redan innan pandemin var det flera restauranger som erbjöd nyårsmenyer där det mesta var förberett men där den sista tillagningen gjordes i hemmet. Detta koncept är något som breddats även utanför nyår i pandemins spår. Andra restauranger har som alternativ också erbjudit private dining där middagssällskapet får ett eget rum, eller som inför jul där hela julbord dukades upp i ett eget rum, eller till och med i en campingstuga, för middagssällskapet.

  Det märks också ett förändrat beteende när vi inte kan resa utomlands. Vi vänder blicken inåt och konsumerar upplevelser i det nära. Det märktes inte minst under sommarmånaderna då många inom besöksbranschen på Österlen och de kustnära områdena i Skåne upplevde en starkt ökad efterfrågan.

  – Pastafabriken på Österlen är bara ett exempel som upplevde en av sina starkaste somrar hittills. Det nära och närproducerade är en trend som legat och grott men som nu fått en acceleration, konstaterar Hannes.

  Ännu vet ingen hur utvecklingen kommer att se ut bortom pandemin, vilka beteenden och attityder som kommer att leva kvar. Att vårt sätt att konsumera, produkter och tjänster och upplevelser skulle gå tillbaka till samma som innan pandemin är väl föga troligt. Det blir spännande att se vilka beteenden som kommer att leva kvar, vilka som kommer försvinna eller leva vidare sida vid sida.

  Hannes van Lunteren, ansvarig för KrinovaMAT