This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  Pia Kinhult ny styrelseordförande

  21 mars 2019

  I samband med Krinovas bolagsstämma valdes Pia Kinhult till styrelseordförande i Krinova AB. Pia arbetar som Head of Host States Relations för den europeiska forskningsanläggningen ESS, som just nu håller på att uppföra världens modernaste forskningsanläggning I Lund.

  I den rollen ansvarar Pia för koordinationen inom och mellan värdländerna Danmark och Sverige på myndighets- och regeringsnivå och arbetar också med förankringsarbetet gentemot forsknings- och innovationsverksamheter i de här länderna.

   

  – Inom ESS ser vi styrelseuppdraget i Krinova som ett bra komplement, eftersom båda organisationerna har ett starkt fokus på både livsmedel och hälsa, säger Pia Kinhult.

  Pia efterträder Martin Johansson som efter 5 år som styrelseordförande lämnar posten.