Projekt MESI snart i mål

  24 november 2020

  Under det senaste decenniet har både Sverige och övriga Europa tagit emot stora flyktingströmmar. Under 2019 växte gruppen utrikes födda i Sverige med över 64 000 personer, och vid årsskiftet var antalet utrikes födda över två miljoner i Sverige. Att hitta jobb är en av de största utmaningarna man som nyanländ möter och därför är det extra viktigt att göra det lätt för de personer som vill starta egna företag.

  Krinova har under tre års tid tillsammans med partners i Italien, Cypern, Tyskland och Danmark arbetat inom projekt MESI med att ta fram en onlinekurs som underlättar för business designers och affärsrådgivare i de medverkande länderna att coacha nyanlända entreprenörer som vill starta företag. Onlinekursen är på engelska och är uppdelad i sex moduler:

  • Introduction to entrepreneurship – entrepreneurial attitudes and skills
  • Legal and regulatory framework
  • Strategic planning and project management
  • Access to markets
  • Understanding the local business culture
  • Funds and fundraising

  Just nu pågår testning av kursmodulerna, och i början på 2021 är de klara att börja användas. Har du din bakgrund i ett annat land och är nyfiken på modulerna kan du också ingå i testgruppen. Kontakta Elin Hansson om du vill testa redan nu, eller Caroline Murray Carlsson om du vill veta mer om projektet.

   

   

   

   

   

   

  Project MESI - Migrant Entrepreneurship for Social Inclusion

  Elin Hansson

  Ansvarig Food Community Event