Prova Snömolns beställningsplattform sex månader gratis genom Krinova

  4 mars 2020

  Snömoln erbjuder livsmedelsproducenter en helhetslösning för att hantera sina produktkataloger, kundavtal och beställningar online. Tjänsten är ihopkopplad med en digital marknadsplats där restauranger & butiker kan ansluta sig för att hitta lokala och nya produkter. Just nu erbjuder Snömoln gratis användande av tjänsten genom Krinova. Det innebär att du som livsmedelsproducent eller restaurang kan prova tjänsterna under sex månader utan kostnad.

  Snömoln är en prisad utmanare

  Snömoln är en ung spelare på foodtech-kartan, trots det har bolaget prisats ett flertal gånger för sitt innovativa sätt att förändra branschen. Bland annat har bolaget vunnit the Sustainable Price, IDEONs hållbarhetspris samt fått 1,2 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att utveckla sina tjänster.

  • Vi vet att 85% av alla livsmedelsproducenter är för små för att sälja hos de stora grossisterna och att de oftast måste sköta sin försäljning helt själva. Vår affärsidé är att hjälpa producenterna att lättare hitta sina kunder och synliggöra deras produkter genom vår marknadsplats, säger Johan Wikström bolagets grundare.

  Snömolns plattform en del av den nationella satsningen Resvinn

  Det är nu klart att Snömolns plattform kommer att användas i den nationella satsningen mot matsvinn genom projektet Resvinn. Projektet drivs av Chalmers, Coop, Ica, Menigo och ett 40-tal andra framträdande aktörer inom branschen. Tanken är att restaurangerna ska kunna köpa upp överskottsmat, vilket innebär att vi tillsammans kommer att hjälpa Sverige med att uppnå målet med ett halverat matsvinn till 2030. Genom att registrera dig hos Snömoln kan ditt företag vara med och bidra till att vi lyckas.

  Är du intresserad av att prova tjänsten eller vill veta mer?

  Är du intresserad utav att testa Snömolns tjänster eller vill veta mer om deras arbete, då kan du ta kontakt med bolagets grundare, Johan Wikström.

  Telefon: 0733 – 30 26 84
  Mejl: johan.wikstrom@snomoln.se