Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag

  23 mars 2020

  Föreningarna för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, vill härmed presentera förslag till fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

  Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva, för att bistå i krishanteringen och omställningen. Med det rådande krisläget vill vi erbjuda regeringen att nyttja våra kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.
  Hela åtgärdspaketet hittar du här.

  För mer information kontakta:
  Klementina Österberg
  Verksamhetsstöd, FUHS
  klementina@ventures.gu.se
  070 – 440 11 90

  Johan Ödmark
  Vd, SISP
  johan.odmark@sisp.se
  070 – 781 19 70

  Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärds¬paket riktade till innovationsföretag