Ratchkegården utvecklar gårdsbutik för hållbar livsmedelsproduktion

  24 februari 2020

  Mycket händer i livsmedelsbranschen. Globala megatrender påverkar även lokala mathantverkare och det ökande intresset från konsumenterna ställer nya krav på industrin och spelplanen förändras. Projektet Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan tar utgångspunkt hos skånska primärproducenter och de utmaningar som de nya tiderna innebär för dem.

  Tolv skånska lantbruksföretag deltar i projektet för att hitta nya samverkansformer och få nya perspektiv. Under 20 månader kommer de med stöd av Krinovas business designer arbeta med att utveckla sina verksamheter.

  – Jag tror att en del av de resultat vi kommer att se av projektet är exempelvis förkortade värdekedjor, nya kanaler till kunder eller nya samarbeten. Under projekttiden kommer varje företagare vara involverad i ett pilottest där skarpa tester av nya affärsmöjligheter utförs. Några av de aktuella ytorna för innovation är logistik, varumärke, förädling och ekonomistyrning, säger Jens Almqvist, projektledare för Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan och Business designer Krinova.

  Genom finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ges Krinova möjlighet att erbjuda lantbrukare att, i samverkan med varandra och LRF Skåne, ta fram nya och innovativa sätt att bedriva ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion med mål att skapa bättre förutsättningar för primärproducenten.

  Ratchkegården utanför Åhus är ett av företagen som deltar i projektet. Magnus och Maurd Jönsson bor på gården och Magnus är tredje generationen som driver gården. Ratckegården är cirka 50 hektar stor där de odlar ekologiska och KRAV-certifierade grönsaker. Sen 2009 driver de en gårdsbutik där en del av det som säljs odlas & produceras på gården medan andra produkter odlas och framställs runt om på lokala gårdar som de själva kör och hämtar. Under projektet vill de bland annat utveckla sin gårdsbutik, hitta formerna för den och öka lönsamheten.

  – Vi fick höra om projektet vid ett event som Krinova höll i. Det är väldigt givande att träffa Krinovas business designers och få nya perspektiv, idéer och synsätt. Det är så lätt att man går i samma spår. En stor bonus är att få träffa andra lantbrukare och får deras infallsvinklar, säger Magnus.

  Jens Almqvist

  Business Designer

  Ratchkegården utvecklar gårdsbutik för hållbar livsmedelsproduktion - Krinova
  Ratchkegården utvecklar gårdsbutik för hållbar livsmedelsproduktion - Krinova