Regionmuseet och Krinova i skandinaviskt samarbete

  12 februari 2020

  Regionmuséet i Skåne och Krinova kommer tillsammans med partners i Norge och Danmark arbeta för att utveckla småskaliga hantverksföretag. Projektet heter Craft Go och har tilldelats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

  Craft Go tar utgångspunkt i företagsutveckling, innovation och kulturhistoria. I projektet kommer Regionmuseet Kristianstad arbeta tillsammans med Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad, Den Gamle By i Århus Danmark, Lifestyle & Design Cluster i Herning Danmark och Norges Vel i Oslo. Målet är att projektet ska ge mikroföretag verksamma inom design och traditionellt hantverk stöd och verktyg som hjälper dem driva mer lönsamma företag. Dessutom ska projektet öka sysselsättningen hos dessa företag.

  – Att samarbete över gränserna, både nationsgränser och verksamhetsgränser gör att vi kan tillgodogöra oss kunskap och erfarenheter som vi delar med oss av till samhället. Vi är mycket glada för de utvecklingsmöjligheter som dessa medel ger och de nya samarbeten som projektet innebär. Projektet visar att kultursektorn är att räkna med även utanför de traditionella ”museiramarna”, där vi kan verka inom områden som näringsliv och tillväxt och på så sätt också göra skillnad för t ex. aktörer inom kulturella och kreativa näringar. Att dela med sig av kunskap är kanske det viktigaste vi gör som kunskapsinstitution säger Nina Ekberg, projektledare för Craft Go och intendent på Regionmuseet i Skåne.

  En förstudie som genomfördes under 2019 visade att traditionella hantverkare ofta har svårt att leva av sitt yrke. Det här fullskaliga projektet ska under nästan tre år att arbeta med olika typer av kompetensutveckling för att öka tillväxten och innovationskraften. Detta genom att ge traditionshantverkare ökade kunskaper inom bland annat produktutveckling, marknadsmässig storytelling och inspiration från andra branscher. Projektet är ett tvärsektionellt samarbete vari kultursektorn, näringsliv och branschutveckling möts.

  – Det är mycket positivt att det genom projektet blir möjligt att göra verklighet av den modell som togs fram i förstudien 2019. Det finns en hög grad av innovation inom det traditionella hantverket. Utifrån de utmaningar som hantverkarna uttalat tar vi fram stöd och verktyg som ska hjälpa dem i utvecklingen av sina verksamheter samtidigt som det främjar kulturhistoria som drivkraft i företagsutvecklingen, säger Torben Olsson, vice VD och verksamhetsansvarig Krinova Incubator & Science Park.

  Läs mer om den modell som togs fram som en del av förstudien:

  Craft Go - företagsutveckling, innovation och kulturhistoria