Skärhus mathantverk – tydlig kommunikation lyfter mervärden

  9 mars 2021

  Tolv små och mellanstora primärproducenter i Skåne har individuellt och i grupp fått stöd för att utveckla och testa idéer och arbetssätt som kan leda till stärkt lönsamheten. Detta har gjorts som en del i det tvååriga projektet ”Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan” som Krinova drivit tillsammans med LRF Skåne och som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet går nu mot sitt slut. Möt ett av företagen, Skärhus Mathantverk på Österlen, som varit med i projektet och som  bland annat berättar om hur de med tydlig kommunikation lyckas lyfta sina mervärden.

  Efter många år inom universitet respektive IT-branschen så bestämde sig Kajsa Åbjörnsson och hennes man Jan för att sadla om och göra en andra ”karriär” i livet. Sommarbostaden i Skärhus blev permanentbostad och granngården som lägligt var till salu lades till ägorna. Här har de på ett par år byggt upp sin verksamhet Skärhus Mathantverk med målet att hålla en etisk djuruppfödning med förädling av kvalitetsprodukter av framförallt chark.  Genom kurser och utbildningar har kunskapen byggts upp och i den gamla ladugården finns nu charkuteri och förädlingskök. Det var mitt i uppstartfasen av verksamheten som Kajsa och Jan kom med i projektet.

  På Skärhus finns i dag cirka 50 grisar, varav hälften unggrisar. De lever sina liv ute och går och bökar på grisars vis i de stora hagarna som utgörs av skog och betesmark. Galtarna som används i uppfödningen är Linderödsgrisar medan suggorna växlar mellan Linderöds- och produktionsgris.

  – I konventionell grisuppfödning så går grisarna till slakt när de är cirka sex månader och väger då ungefär 100 kilo. Hos oss är grisarna nästan två år innan de når samma matchvikt och slaktas, men å andra sidan så har de då en helt annan köttkvalité. För den allra högsta kvalitén, som används för exempelvis lufttorkad skinka, är grisarna fyra år innan de går till slakt och väger då 450 kilo, berättar Kajsa.

  Den allra största delen av köttet förädlas, men vissa delar säljs också som färskt.

  – Vi började vår försäljning juli 2020 och sedan dess har vi levt med en efterfrågan som är större än tillgången, säger Kajsa.

  Breddning för ökad lönsamhet
  Ett ökat lönsamhetstänk är en av de saker som Kajsa känner att de fått med sig genom projektet.

  – Vi har fått stöd i hur vi kan bygga upp verksamheten utan att tumma på de värderingar som är viktiga för oss och samtidigt stärka lönsamheten. Här har breddning av verksamheten varit en av de tankar som vi nu jobbar vidare med.

  En del i breddningen är den gårdsbutik som är planerad att öppna i vår. Fram till nu har allt sålts genom REKO-ringar, framförallt i Lunda- och Malmöområdet.

  – Genom projektet har vi också fått ett breddat nätverk och börjat kika på samarbete med ett av de andra företagen i projektet. Vi har diskuterat hur vi i vårt produktionskök kan förädla och göra något mer av det grönsaksspill som de får i sin verksamhet, berättar Kajsa.

  En annan sida av lönsamhetstänket är naturligtvis att kunna ta betalt för de mervärden som man levererar.

  – Här hjälper en tydlig kommunikation oss att kunna ta betalt för våra mervärden. Vi är ganska ensamma om att ha hela kedjan från uppfödning till förädling. Kvalitetstänket går igen i allt vi gör. Vi är noggranna med att visa bilder på djuren, berätta om hur grisarna lever, fodret, hanteringen, ja hela kedjan till förädling. Vi får också extremt positiv feedback. Det gör att våra kunder är beredda att betala för den djuromsorg och kvalité som vi erbjuder. Det känns bra, konstaterar Kajsa med ett leende.