Stöd till över 300 företag när Krinova summerar 2020

  3 mars 2021

  Krinova gav innovations- och utvecklingsstöd till över 300 företag under 2020. Tillsammans skapade företagen som fått stöd av Krinova 400 nya jobb under 2019 och hade en omsättningsutveckling på 40 % sett över en femårsperiod. Syftet med Krinovas verksamhet är inte att gå med vinst utan att skapa tillväxt i de bolag som Krinova arbetar med.

  Krinova AB:s bolagsstämma 2 mars fastställdes bolagets årsredovisning. Omsättningen för 2020 landade på 22 miljoner kronor, vilket är en minskning framförallt till följd av de restriktioner som pandemin har inneburit för Krinovas mötes- och konferensverksamhet.

  Projekten, som står för drygt 60 % av Krinovas omsättning, syftar till att ge stöd som ska lyfta enskilda företagare eller driva på branschutveckling. Totalt drev Krinova 18 projekt inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa under 2020. Testbädd Balsgård är ett av dessa projekt där livsmedelsföretag fått möjlighet att testa potentialen för sina produkter på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Under det tvååriga projektet har drygt 50 företag använt testbädden och nått framgångar genom bl a nya produkter på marknaden, attraherat riskkapital, patentansökan och export.

  – I spåren av pandemin är stödet för innovation och nytänkande viktigare än någonsin. Det är nya infallsvinklar på de utmaningar företagen möter som är vägen framåt. Profilområdet Mat – Miljö – Hälsa har en stark och ständigt ökande samhällsrelevans. Hållbara eller hälsomässiga lösningar har nära koppling till mat-och livsmedelsområdet och där är vi ännu bara i början av en spännande utveckling, säger Christian Nyhlén, vd för Krinova Incubator & Science Park.

  Christian Nyhlén, vd för Krinova Incubator & Science Park.