SunFeeds i kampen mot svält

  24 maj 2020

  Under ett projektarbete i gymnasiet för några år sedan föddes idén på att ta fram ett alternativ till den näringsrika jordnötsbaserade pasta, RUTF, (Ready-to-use therapeutic food) som inte är baserad på jordnötter. Den näringsrika pastan ges till undernärda barn i svältdrabbade regioner av hjälporganisationer.

  – Vi funderade på om det går att ta fram en produkt som uppfyller FN:s och UNICEF:s krav vad gäller näringsinnehåll men är baserad på en råvara som inte är lika allergiframkallande som jordnötter och fastnade då för solrosfrön, berättar Iris Bjerkén som tillsammans med Elsa Sjödahl läste inriktningen Global Hälsa på Naturvetenskapliga programmet under gymnasiet.

  Efter gymnasiet och parallellt med studierna i företagsekonomi respektive maskinteknik har Iris och Elsa under ett par år fortsatt utveckla konceptet som fått namnet SunFeeds.  Under våren har de med stöd av kompetensen som finns på Testbädd Balsgård fått hjälp att utveckla produkten. Nu ska den testas för att säkerställa att den uppfyller FN:s och UNICEF:s högt ställda krav på näringsinnehåll.

  – Allt ser lovande ut. Vi har lagt stort fokus på att utveckla ett långsiktigt hållbart koncept där vi i produktionen involverar låginkomstländer geografiskt nära de hungerdrabbade regionerna för att skapa inkomstkällor där, berättar Iris.

  Förutsatt att inte Corona pandemin påverkar planerna, så är tanken att produkten ska testas i verklig miljö i höst. Genom ett samarbete i Malawi ska produkten testas med fokus på smak och näringsinnehåll. I ett samarbete med en inkubator i Rwanda kommer man jobba vidare med hur en affärsmodell för produktionen ska kunna se ut.

  – Vi letar nu även efter kunder och producenter i Sverige för att kunna börja omsätta och komma igång med produktion. Där är naturligtvis inte kunden i Sverige en person som lider av akut svält, men kunder skulle t.ex. kunna vara företag eller organisationer som letar efter en näringstät, lättdistribruerad matprodukt utan allergener  t.ex. sjukhusmat, för personer i behov av näringsrika tillskott, säger Elsa Sjödahl.