SvB Tyringe vinner Innovationspriset i Hässleholm

  25 november 2019

  SvB Tyringe har uppmärksammats med Innovationspriset i Hässleholm för sin teknik att rena och återanvända vattnet med mobila reningsverk vid industrisanering. Innovationspriset delades ut av Krinova Incubator & Science Park den 22 november i samband med Galakvällen i Hässleholm.

  SVB Tyringe är ett familjeägt företag som startade som ett blästrings- och måleriföretag, men har i dag utvecklats till en miljöservicepartner för industri- och byggbranschen. Utifrån ett miljötänk har företaget utvecklat en teknik med mobila reningsverk där vattnet kan renas och återanvändas vid industrisanering, vilket gör att vattenförbrukningen bara blir en bråkdel av vad den annars skulle vara.

  – Vi märker en stor efterfrågan på den mobila reningstekniken, både som en effekt av en ökad miljömedvetenhet hos våra kunder men också som en följd av myndigheternas allt strängare miljökrav, säger Jörgen Persson, vd för SvB Tyringe.

  Motiveringen till Innovationspriset lyder: Sanering av industriell miljö är en extremt komplex verksamhet. Att utifrån den utgångspunkten även sätta en målsättning att göra det på ett för miljön hållbart sätt är en ordentlig utmaning. SvB i Tyringe har antagit utmaningen.

  Rengöring av förbränningspannor är ett exempel på industrisanering. Detta görs genom blästring med vatten och/eller sand under högt tryck. SvB i Tyringe har utvecklat en teknik där vattnet som använts renas från ämnen såsom tungmetaller och frätande kemikalier i mobila reningsverk för att sedan återanvändas i ett slutet system. På så vis minskas förbrukningen av vatten med mer än 70 %, samtidigt som tekniken säkerställer att inget vatten släpps ut i dagvattenledningar utan rening. Genom kontinuerlig innovation både avseende affären, processer och lösningar driver SvB utvecklingen avseende miljöfokus i sin bransch.

  SvB Tyringe har i dag cirka 40 anställda och kunder över hela Skandinavien och Baltikum.

  Innovationspriset, som instiftats av Krinova, belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

  Innovationspriset i Hässleholm - SvB Tyringe

  För mer information:
  Jörgen Persson, VD, SvB Tyringe, 0708-99 15 48, jorgen@svb-tyringe.se
  Truls Bretz, Ansvarig Innovationsarena, Krinova Incubator & Science Park, 0738-53 24 01, truls@krinova.se

  Om Krinova Incubator & Science Park
  Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling.
  Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).