TÖS har skapat tillväxt i östra Skåne

    9 juni 2020

    Projektet TÖS – Tillväxt i Östra Skåne – som under 3 år erbjudit innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag är nu avslutat med fantastiska resultat. De 37 aktiva företag i TÖS-projektets innovationsspår som Krinova ansvarat för visar en ökad omsättning på 110 MSEK och 32 MSEK i attraherat externt kapital.

    Fokus för projektet har varit östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling, och projektet har utgått från företagens egna behov och utmaningar för att hjälpa dem växa.  Krinova har ansvarat för projektets innovationsspår, som arbetat med att skapa tillväxt genom ökad innovationsförmåga hos de deltagande företagen. Krinovas business designers har genomfört 350 workshops med totalt 178 unika deltagare (totalt 703 deltagare). Olika aktiviteter har gett möjlighet till nätverkande och samarbeten mellan företag men också över kommungränser.

    Förutom tillväxtfrämjande utveckling av sina organisationer, produktionsapparater, varumärken, försäljningskanaler, marknader, produkter och tjänster har företagen genomfört innovationsprojekt som resulterat i exempelvis; världsunik affärsmodell för landbaserad hållbar fiskodling, världsunik patenterad golvläggningsmetodik, nystartade företag, internationellt innovationsprojekt för dagvattenrening i hamnanläggningar, export av svenska välfärdstjänster, världsunik patentsökt sjukhussäng utvecklad i nordisk samverkan och DI Gasellverksamhet för integrerad frisk-, hälso- och omsorgsvård.

    I projektets avslutningsfas har företagen, tillsammans med Krinovas business designers, skapat en långsiktig plan för ökad innovationsförmåga för att säkerställa en strategi för kontinuerlig tillväxt. Företagen som deltagit i projektet TÖS är nu bättre rustade för tuffa tider och för kommande framtid. Resultaten av företagens innovationsprojekt innebär en ökad attraktionskraft både regionalt, nationellt och internationellt för östra Skåne.