Tourism in Skåne utvecklar för framtiden tillsammans med studenter i Krinovas ToY-process

  2 september 2019

  Beyond the Future är ett projekt som handlar om att skapa framtida mat- och boendeupplevelser i naturen. Med hjälp av Krinovas ToY-process ska nyexaminerade studenter bidra med nya perspektiv och kreativa lösningar.

  Den gemensamma satsningen går ut på att ta fram branschöverskridande koncept och affärsmodeller som svarar mot behoven hos framtidens urbana besökare. Fokus ligger på upplevelsedesign av mat, dryck och boendeupplevelser i anslutning till Skånes vandrings- och cykeledsystem. Utmaningarna rör sig till exempel om säsongsvariationer och transport till och från ledsystemen samt den varierande boendekapaciteten längs lederna.

  Satsningen kommer att resultera i ett antal innovativa och konceptuella lösningar. Dessa kommer senare att arbetas vidare med i en co-creation fas där både företag och organisationer kan delta och sam-innovera. De konceptuella lösningarna ska vara branschöverskridande och bygga på de möjligheter som finns inom framtidens affärs- och distributionsmodeller, tekniska lösningar, digitala tjänster och cirkulär design.

  Processen pågår under perioden 1 september till 15 november 2019.

  Genom att samverka i en ToY-process utvecklar Tourism in Skåne och Krinova också sin förmåga att tillsammans medskapa nya innovationer genom att ta en aktiv del i starten av nya innovationsprojekt, som näringslivet har möjlighet att vidareutveckla.

  Maria Larsson

  Projektledare för Beyond the Future & ansvarig för innovationsarenan på Tourism in Skåne

  ©Apelöga


  Vad är Beyond the Future?

  Grundtanken i projektet Beyond the Future är att släppa loss innovationskraften genom att föra samman olika branscher med besöksnäringen. Projektet genomförs inom ramarna för CoDest, Tourism in Skånes öppna innovationsarena, tillsammans med skånska inkubatorer och kluster. Inom projektet ska utveckling och tillämpning av smarta digitala lösningar skapa nya upplevelser för besökarna. Det kan handla om virtual reality (VR) eller artificiell intelligens (AI) inom smarta boenden och den framtida måltiden för vandrings- och cykelturisten. Projektet pågår mellan 1 april 2019 och 30 april 2021. Tillväxtverket har beviljat 1,91 MSEK och total budget är 2,96 MSEK.

  Vad är ToY?
  ToY (Team of Young Professionals) är ett utvecklingsverktyg baserat på en designprocess framtaget av Krinova Incubator & Science Park. Verktyget öppnar möjligheter för både företagare och organisationer men även för nyutexaminerade studenter. Med ToY kan företag som står inför en utmaning få nytänkande kreativa idéer och konceptuella lösningar. ToY utgår från uppdragsgivarens utmaning och målgruppernas olika behov. De konceptuella lösningarna som utvecklas i ToY-processen är med och skapar framtida värde för organisationen. Utöver de värden ToY-teamet levererar till företaget eller organisationen får studenterna kompletterande entreprenöriella kompetenser, tillgång till nya nätverk och meriterande utvecklingserfarenhet i sitt CV.