Utvecklingsmedel från Vinnova för stärkt innovationskraft

  27 maj 2020

  För att stimulera att fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster når marknaden har Vinnova bjudit in företag inom livsmedelskedjan att via branschorganisationen SISP (Swedish Incubator & Science Parks) ansöka om medel för att verifiera sin nästa affär. Företagen har kunnat ansöka om upp till 100 000 kr för att verifiera och utveckla sin nästa innovation.

  Lupinta skapar hälsosamma produkter som görs på lokalt odlade och skördade lupinbönor från Skåne.

  – Att vi har fått verifieringsmedel betyder otroligt mycket för oss på Lupinta. Vi jobbar hårt med att lokalt producerad växtbaserad mat ska främjas. Verifieringsmedlen styrker samt bekräftar att vårt syfte och hårda arbete har nått fram och att Lupinta tillför värde för livsmedelsindustrin. Trots en tuff start på 2020 på grund av samhällskrisen Covid-19, så har Lupinta lyckats attrahera 1 Mkr i utvecklingsmedel redan innan tredje kvartalets finansieringsrunda öppnats. Verifieringsmedlen kommer att användas till att stärka vår nuvarande produktion. 2019 var ett test för att se hur vi mottogs på marknaden. Responsen var över förväntan och medlen möjliggör nu att vi kan jobba mot vårt mål – att täcka den svenska marknaden för produkter baserade på lupinbönor, säger Eslam Salah, grundare och VD för Lupinta.

  Snömoln
  Snömoln erbjuder livsmedelsproducenter en helhetslösning för att hantera sina produktkataloger, kundavtal och beställningar online. Tjänsten är ihopkopplad med en digital marknadsplats där restauranger och butiker kan ansluta sig för att hitta lokala och nya produkter.

  – För oss har verifieringsmedlet betytt väldigt mycket. Vårt bolag befinner sig i en situation där varje krona måste vändas och det har därför hittills varit väldigt begränsat med möjligheter att titta på nya marknader och tjänster. Genom verifieringsmedlet får vi nu möjligheten att verifiera de affärsidéer och tjänster som vi tror att våra kunder kommer att uppskatta och ha nytta utav, så att vi med större säkerhet kan börja söka efter externt kapital genom utlysningar och investeringar. Vi tar fram och testar en klickbar prototyp för det digitala köket. Det vill säga en menyplanering som ska integreras till vår befintliga marknadsplats. På så sätt kan vi hjälpa restauranger att hitta billigare, mer lokala och hållbara alternativ. Samtidigt som vi kan hjälpa till att öka den lokala handeln för livsmedelsproducenter. Något som kommer att vara väldigt viktigt inte minst med tanke på hur Covid-19 slagit till mot dessa två aktörer, säger Julia Wikström på Snömoln.