Vattendagen lyfter utmaningar till lösningar

  26 april 2021

  Vattendagen som i år hölls för femte gången är en möjlighet för industrin, lantbruket, och samhället att mötas och diskutera vattenfrågan.

  – Vatten är en fråga som berör hela samhället och därför är det viktigt att samla akademi, näringsliv och myndigheter för att diskutera utmaningar och lösningar för hur vi kan värna om och bruka vattnet på ett effektivt sätt.  Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för ett fungerande näringsliv och samhälle. Vi behöver se på möjligheter till ett ökat cirkulärt tänkande när det gäller vatten och tänka i nya samarbetsformer, säger Karl-Erik Grevendahl, som är ansvarig för Krinova Miljö och också en av initiativtagarna till Vattendagen.

  Vatten som resurs behöver fördelas samtidigt som kvalitetsaspekten, naturvärden och ekosystem måste bevaras – inte en helt lätt ekvation! Syftet med Vattendagen är just att skjuta fram positionerna från utmaningar till att börja diskutera lösningar. Ursprunget till Vattendagen föddes redan 2012 då Krinova tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten bjöd in till ett arrangemang med fokus på vattenfrågan. Då var vatten en fråga som främst engagerade kommuner, myndigheter och forskare. Sedan dess har det skett en förflyttning och vatten är en fråga som står högt på agendan också i näringslivet.

  – Aldrig tidigare har jag sett att man tagit tag i vattenfrågorna på ett så kraftfullt sätt som nu. Jag upplever att det finns en stor samsyn på frågorna och det präglade också Vattendagen. Vattendagen genererade många nya idéer, vilket skapar möjligheter att interagera. Men för att få saker att hända och nå resultat krävs det uthållighet på alla plan och från alla aktörer, manar Karl-Erik.

  Vatten är i fokus på Vattendagen 2018

  Vattendagen 2021 arrangeras av Länsstyrelsen i Skåne, Krinova, Sydvatten, Sydsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Miljörättsföreningen.

  2022 ser vi fram emot att hålla Vattendagen fysiskt på Krinova och hälsar er alla välkomna!

  Personal på Krinova

  Karl-Erik Grevendahl

  KrinovaMILJÖ