Krinova brinner för att få företag att nå sin fulla potential

  30 mars 2021

  Allt fler människor försöker äta mer miljövänligt och hälsosamt samtidigt som både forskarvärlden och näringslivet arbetar intensivt med nya råvaror och nya sätt att producera livsmedel. Livsmedelssektorn har i detta sammanhang en central roll när det gäller att möta flera av de globala utmaningarna vi står inför; klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning.

  Forskning och innovation är en del av lösningen för att övervinna dessa utmaningar samtidigt som det är en avgörande framgångsfaktor för en svensk konkurrenskraftig livsmedelsnäring. Många av problemställningarna kommer med stor sannolikhet att lösas genom gemensamma forsknings- och innovationssatsningar där olika branscher, kluster och vetenskapliga discipliner möts och samverkar. Här är Krinova en spindel i nätet och en motor för att skapa framtidens livsmedelsnäring – där vi samarbetar gränsöverskridande med företag, akademi, myndigheter och branschkluster, inte enbart i närområdet utan också regionalt, nationellt och internationellt.

  Mat och livsmedel är ett av våra spetsområden där vi sedan många år har samlat på oss en unik kunskap. Vår mission är företagens visioner – vi brinner för att få dem att nå sin fulla potential och att vara en partner som både utmanar och driver på. Livsmedelsnäringen är dynamisk och komplex med förändrade kundkrav vad gäller bl a miljöpåverkan, transparens med produktinnehåll och e-handel. Dessutom finns det samhälleliga kärnfrågor som att säkerställa en tillräcklig mat-, vatten- och energiproduktion på ett hållbart sätt och minska livsmedelssystemets inverkan på klimatet. Allt detta är frågor som Krinova på olika sätt arbetar med och försöker möta genom att driva på innovationskraften i framförallt små och medelstora livsmedelsföretag.


  Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park. 

  Vi gör det genom direkta samarbeten på vår innovationsarena och vi gör det genom större projekt tillsammans med externa samarbetspartners. I projektet Mer mat – fler jobb har vi t ex tillsammans med LRF och Arbetsförmedlingen ambitionen att fler människor ska jobba med mat i framtiden; som lantbrukare, som mathantverkare, bagare eller grönsaksodlare. Det finns massor av möjligheter. Detta är bara ett av många exempel men alla har samma röda tråd – att få företag och människor att utvecklas , förverkliga drömmar och nå sin fulla potential. Innovation och framtida konkurrenskraft kan se ut på många sätt, men det är alltid människor som är den aktiva drivkraften och resursen. Det är en grundläggande utgångspunkt och övertygelse för oss på Krinova.

  Christian Nyhlén
  VD, Krinova Incubator & Science Park