När vi tittar framåt – vad ser vi då?

  27 april 2021

  De som undrar när förändringens vindar har blåst förbi kommer att få vänta länge. Förändring är att betraktas som ett tillstånd och vi lever i det som kallas en VUCA-World. VUCA står för Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity. Det är en värld som är rörlig, nyckfull, komplex och tvetydig – allt på samma gång och som dessutom förändras i en allt snabbare takt. Det senaste året är sannerligen ett bevis på detta, om än draget till spets och på ett sätt som var väldigt svårt att förutse.

  Med detta sagt har vi frågor på bordet i många organisationer som handlar om att ställa om, tänka nytt och hitta nya vägar för sin verksamhet. En fråga som är högt upp på agendan är hur arbetsplatserna och professionella mötesplatser kommer att se ut framåt. Inte minst med tanke på att definitionen av ett möte har ändrats i grunden; det digitala mötet har blivit en naturlig del av hur vi träffas – med både uppsidor och nersidor. Ett möte på två timmar som tidigare medfört ett par timmars restid tur och retur innebär nu att tid frigörs för annat samtidigt som det ur ett klimatperspektiv görs ytterligare vinster. På samma gång tappar vi närhet, relationsskapande, spontan kunskapsspridning och den potential som ligger i det icke-planerade och som uppstår i mellanrummen. Det viktiga icke-verbala språket blir svårare att tolka och få en känsla för, vilket kan vara en gamechanger i ett möte eller samtal.

  När vi då tittar framåt – vad ser vi i kristallkulan? Hur ser framtidens arbets-/mötesplats ut? Vad behöver vi tänka på för att skapa den effektiva, sunda och kreativa arbetsplatsen? Det är inte en helt enkel fråga att besvara i dessa märkliga tider när vi funderar på vad som kommer att bli det nya normala. Men det finns vissa scenarier vi kan resonera kring för att rusta oss för den framtida arbetsmiljön. Att samarbeta gränsöverskridande och designa idéer tillsammans flexibelt i tid och rum blir sannolikt en viktig del av framgångsrika framtida arbetssätt. Samarbete och skapande mellan medarbetare, kunder, partners och leverantörer blir enklare och smidigare, där även det analoga och det digitala behöver fungera i en bra mix.

  Digitala möten är här för att stanna men kommer i det nya normala att vägas mot att träffas fysiskt eller i hybridvarianter där vissa är på plats och andra är med på länk. Detta ser vi redan idag och framåt behöver vi bygga in dessa förutsättningar ännu mer i våra fastigheter. På Krinova har vi också provat digitala möten med avatarer, där man designar sitt alter ego med både kläder och frisyr för att sedan göra entré i en konferenslokal där det finns möjlighet att både mingla i mindre grupper och hålla paneldebatter från en scen. Mycket spännande och med stor utvecklingspotential!

  Vi kan konstatera att det – som alltid – blir viktigt att vara nyfiken och öppen för intryck för att fånga upp drivkrafterna runtomkring oss och vara medskapare i det som kallas utvecklingen. På resans gång kommer vi att prova, göra nytt, göra fel och göra om, men det är så vi hittar vägarna framåt. Det kallas innovation.

  Christian Nyhlén
  VD, Krinova Incubator & Science Park