Vd har ordet

  25 februari 2021

  Att komma in i en ny verksamhet under en pandemi är naturligtvis väldigt speciellt men de digitala möjligheterna gör att jag ändå kunnat sätta mig in i verksamheten och träffa både medarbetare, ägare och samarbetspartners. Jag har fått ett jättefint välkomnande och redan fått en god inblick i den myllrande jordmån av företag och projekt som är Krinovas kärna. Det är tydligt för mig att vi gör skillnad på flera plan, dels med de direkta insatser som hjälper företag att utvecklas och växa och dels genom projekt, ofta tillsammans med andra aktörer där vi bidrar till att skapa bättre förutsättningar för en hel sektor eller bransch. Testbädd Balsgård är ett bra exempel på detta där livsmedelsföretag kan få möjlighet att testa potentialen för sina produkter på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Även testbädden i vårt WISA-projekt, som möjliggör vattenrelaterade innovationer för att minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och andra hårda ytor är nyskapande och framtidsinriktad. I förlängningen är förstås ambitionen att både skapa nya jobb och samhällsnytta, gärna via bättre och hälsosammare mat i ett hållbart perspektiv.

  Dessutom har Krinova tillsammans med partners i Danmark, Cypern, Tyskland och Italien tagit fram en kunskapsportal som ska underlätta för affärsrådgivare att coacha nyanlända entreprenörer som vill starta företagMer om denna kan du läsa i artikeln här nedanför.  

  I de direkta insatserna kopplat till företag och entreprenörer är det framförallt den utmaningsdrivna dialogen som är viktig för att hela tiden vässa. Vi har ett gediget batteri av metoder och modeller för att supportera utveckling men det är lika mycket våra medarbetares stora engagemang och driv att hjälpa företagen att nå sin fulla potential som är nyckeln. I vår community har vi också en samlad kunskap och erfarenhet som gör att rätt kompetenser snabbt kan sammankopplas. Även när det gäller den fysiska mötesplatsen tittar vi ständigt på nya lösningar för att fånga tendenserna i omvärlden och ligga i framkant. Just nu arbetar vi med att skapa ännu bättre förutsättningar för de digitala mötena samtidigt som vi förbereder för att möta ett uppdämt behov av att träffas IRL.

  Avslutningsvis en stor applåd och ett stort lass med uppskattning till våra medarbetare som med stor proaktivitet och idérikedom jobbar för att innovation, konkurrenskraft och tillväxt ska fortsätta att frodas.

  Christian Nyhlén