Rödbetor och mjölkprotein gav pengar åt startups

  26 maj 2021

  Vegitific och Cirkulär har båda beviljats 300 000 kronor genom Vinnovas utlysning för innovativa startups. Båda företagen är en del av Krinovas Innovationsarena.

  Nitratrik blast förbättrar fysiska prestationsförmågan

  Vegitific utvecklar en nitratrik dryck som kan främja hjärt-kärl hälsa samt förbättra den fysiska prestationsförmågan. Deras idé bygger på att använda en outnyttjad nitratkälla för att framställa en smakligare och ett resurseffektivt alternativ till rödbetsjuice. Rödbetsblast är idag en restprodukt i produktionen och lämnas på åkern, trots att den är fullt ätbar och den har även högre halter av nitrat än själva rödbetan. Denna nitratrika blast utgör tillsammans med vitaminrik juice grunden till företagets nya hälsosamma och prestationshöjande dryck.

  Vegitific är på väg att genomföra en förstudie gällande industrialisering och utreda hur nitratutvinning kan effektiviseras och produktionen kan skalas upp. De ska även identifiera aktörer inom livsmedelsindustrin där drycken kan produceras storskaligt. Vegitific har använt Testbädd Balsgård för att prova testa sin produkt.

  – Det känns fantastiskt roligt att stöttas av Vinnova och att få fortsätta arbetet med att utreda hur och var vår dryck kan produceras storskaligt, säger Michaela Sundqvist på Vegitific.

  Cirkulär utvecklar mejeriprodukter

  Cirkulär AB i Lund utvecklar cellfabriker som producerar mjölkproteiner. Målet är att dessa mjölkproteiner ska komplettera mjölk i produktionen av mejeriprodukter och på så sätt minska miljöpåverkan av den resursintensiva industrin – utan att kompromissa på smak!

  Pengarna kommer att användas för att utveckla en attraktiv affärsmodell för den typen av livsmedelsproduktion och en modell som gör produkten intressant för kunder. Fokus ligger på omvärldsanalys, utveckling av affärsmodell tillsammans med externa parter och formellt samarbete med potentiell kund för utvecklingen av mejeriprodukter tillsammans.

  – Det känns jättekul att få medel från Vinnova. Vi är väldigt tacksamma för att denna statliga innovationsmyndighet vågar satsa på dessa riskfyllda innovationer, men med stor potential! Det är helt avgörande för att denna typ av innovationer ska kunna se ljuset och till slut skalas upp med hjälp av riskkapital, säger Eric Öste på Cirkulär.

  Ny ansökningsomgång hos Vinnova

  Vinnova öppnar snart en ny ansökningsomgång. De som kan söka är små, nystartade företag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst.