bakgrundsbild med morötter

  Driva samhällsutveckling och skapa tillväxt

  Krinova är en mötesplats för människor, företag och idéer. Här erbjuds innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet som till etablerade företag. Krinova bildades 1999 och är Sveriges största och första inkubator och science park med livsmedel som profilområde, och just maten är en central och viktig byggsten i Krinovas verksamhet.

  Uppdrag
  Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes och Skånes attraktionskraft och bidra till dess utveckling, genom att arbeta för att skapa och erbjuda:

  ›› En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet
  ›› En Innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag
  ›› En plattform för utvecklingsprojekt inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa

  Krinova är en innovationsdrivande nod och en viktig drivkraft i det arbetet är communityn av företag och organisationer som tillsammans representerar stor erfarenhet, kunskap och vilja att utveckla och utvecklas.

  Vårt sätt att jobba

  Vår värdegrund kan sammanfattas i GÖS – Glädje – Öppenhet – Samarbete.

  Vårt sätt att jobba

  Krinovas roll som innovationsarena och science park är att vara katalysator. Krinova är en av få innovationsmiljöer som uteslutande arbetar med öppen och utmaningsdriven innovation. Forskning visar att det krävs medskapande för att driva innovation och just medskapandet är en viktig utgångspunkt för arbetet inom Innovationsarenan. Därför är de som arbetar på Innovationsarenan business designers som jobbar proaktivt och fungerar också som ett neutralt bollplank för entreprenören.

  Innovationsarenan initieras, riggas och stöds samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet som kan bli nya affärsidéer eller innovationer. Innovationsarenans inflöde av sk IBO:s (Innovation Business Objects, innovationsprojekt och företag) har varit mycket stort. Sedan starten 2013 fram till 2020 har drygt 600 företag fått stöd.

  Det stora inflödet av IBO:s gör att Krinova bygger en ”community” med dragloksentreprenörer med högt kunskapsinnehåll i sina företag. En community av företag där ingen lämnar Innovationsarenan och där alla får stöd. Innovationsfilosofin bidrar till att generera ett stort inflöde, vilket krävs för att åstadkomma utveckling och kunskapsspridning i regionen så som uppdraget lyder för Krinovas verksamhet.

  Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter, och på olika sätt bjuder in, externa kompetenser och idéer till gemensamma utvecklingsprojekt. Öppen innovation stimulerar till mångfald i perspektiv, kompetenser, bakgrund och erfarenheter för bästa möjliga höjd i innovationsarbetet.

  Utmaningsdriven innovation innebär att identifiera samhällsutmaningar eller utmaningar inom organisationer eller näringsliv, som kan ses som tillväxtmöjligheter och nya affärsmöjligheter. Den ska främja och stimulera samverkan och samspel mellan olika aktörer som behövs för att framgångsrikt skapa nytta.

  Illustration gul glödlampa som symboliserar innovation.

  Globala samarbeten - Internationell relevans

  I Sverige har tillväxtföretag i regel inte förmånen att först kunna växa sig starka på den inhemska marknaden, för att sedan internationalisera sig. Den svenska marknaden är för liten för innovativa och skalbara produkter eller tjänster.

  Ett sätt för Krinova att ge support till dessa snabbväxande företagen är att bygga broar till innovationsmiljöer, inkubatorer och science parks i andra länder, genom vilka företagen i communityn kan få tillgång till den innovationsinfrastruktur som finns kopplad till dem i form av nätverk, finansiering, etableringsstöd m.m.

  Sex nominerade företag till Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park Innovationspris 2019. Vinnare blev Norups Gård

  Årets Innovationspris

  Innovationspriset är instiftat av Krinova Incubator & Science Park och belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken.

  Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Priset delas ut till ett företag i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost.

  Pristagaren i respektive kommun nomineras till Årets Innovationspris i Skåne Nordost, ett pris som delas ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost. Årets Innovationspristagare belönas med 25 000 kr. Skåne Nordost står för denna prispeng.

  Pristagare genom åren

  Årets Innovationspris 2019

  Sex nominerade företag till Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park Innovationspris 2019. Vinnare blev Norups Gård

  Sex fantastiska företag var nominerade till Årets Innovationspris 2019.


  Pristagare i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost:

  Bromölla – Ifö center
  Östra Göinge – Norups Gård
  Kristianstad – MISO
  Osby – HYPRO
  Hässleholm – SvB Tyringe
  Hörby – Häggenäs Sjukhem

  Vinnare av Årets Innovationspris – Norups Gård 🎉

  Årets Innovationspris 2018

  Pristagare i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost:

  Bromölla – TryggaKliniken
  Östra Göinge – Ripasso Energy
  Kristianstad – Nordic Surf Development med varumärket Revolwe
  Osby – Lekolar (Pristagaren får 5000 kronor från Osby kommun)
  Hässleholm – Tyringekonsult
  Hörby – Lina & Evas Lanthandel (Pristagaren får 5000 kronor från Hörby kommun)

  Vinnare av Årets Innovationspris – Lekolar 🎉

  Årets Innovationspris 2017

  Pristagare i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost:

  Bromölla – G Larsson Starch Technology
  Östra Göinge – Swedish Powertrain Techcenter
  Kristianstad – Marmor & Granit och CRC Nordic
  Osby – Swedlock (Innovationspristagaren får 5000 kronor från Osby kommun)
  Hässleholm – HälsoOasen
  Hörby – V-Plant

  Vinnare av Årets Innovationspris – G Larsson Starch Technology och Swedish Powertrain Techcenter 🎉

  Årets Innovationspris 2016

  Tre företag nominerade till Årets Innovationspris – Dentware Scandinavia, Hampahus och Kristianstad Streaming

  Vinnare av Årets Innovationspris – Dentware Scandinavia 🎉

  Årets Innovationspris 2015

  Årets innovatör – Scandinavian Aquasystems

  Frukt och grönsaker är basen i Brain Food. Brain food by Krinova är helt enkelt mat för smarta tankar.

  Ägare

  Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB.

  Styrelse

  Anders Johansson

  Vice Ordförande, Kristianstads kommun

  Caroline Georgson

  Styrelseledamot, Samverkansstrateg Högskolan Kristianstad

  Eva-Marie Hagström

  Eva-Marie Hagström

  Styrelseledamot, Utvecklingschef Kristianstads Kommun

  Håkan Pihl

  Styrelseledamot, Rektor Högskolan Kristianstad

  Johan Möllerström

  Styrelseledamot, VD Arc Aroma Pure

  Jonas Haak

  Jonas Haak

  Styrelseordförande, VD Kristianstad Österlen Airport

  Maria Hofvendahl Svensson

  Styrelseledamot

  Årsredovisning