bakgrundsbild med morötter

  Motor för innovation och hållbar tillväxt

  Med basen i det lokala näringslivet har Krinova ett uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet. Krinova är i dag Sveriges äldsta och största inkubator och science park inom detta område.

  Nu bygger vi framtiden
  Krinovas arbete har egentligen inga geografiska gränser. I en alltmer komplex värld blir det allt viktigare att ingå i större sammanhang. Under varje dag de senaste 20 åren har det stora och det lilla mötts genom Krinova. Vi skapar korsbefruktningar mellan olika verksamheter och lärdomar att bygga vidare på. Det är så det skapas framtidssmart innovation och konkurrenskraft för hållbar utveckling.

  Skapa framtidens företag och samhälle tillsammans med oss!

  Shabnam
  Hannes

  Så skapar Krinova värde

  Krinova erbjuder inkubations-, innovations- och accelerationsstöd till nya och befintliga företag och effekterna av arbetet sker genom start av nya företag och tillväxt i befintliga.

  Stödet anpassas till den enskilde företagarens utmaningar och kan handla om allt från kompetensförstärkning, skapa möjligheter för samarbeten eller stöd i finansieringsfrågor.

  Helt enkelt att finnas där när entreprenören och företagen behöver stöd.

  Bara de senaste sex åren har vi gett stöd till 600 företag varav hälften är livsmedelsrelaterade bolag. Att hela tiden ha entreprenören i fokus och jobba nära utmaningarna har varit framgångsfaktorer. Det är så hållbar tillväxt skapas.

  Samverkan är centralt för Krinova

  Nätverka, inspireras och utvecklas. Det är vägen för breddade nätverk, ny kunskap och utveckling. Med vårt know how och nätverk är Krinova en samarbetspartner för företag och organisationer i livsmedelsprojekt lokalt, nationellt och internationellt. Krinova har under åren byggt en mötesplats och community av livsmedelsföretag och organisationer som på olika sätt bidrar till varandra och vägen framåt genom att öppna dörrar till åtråvärda kontakter, skapa synergier och affärer. Det är när vi bygger broar mellan stora och små, det offentliga och entreprenörer som spännande saker händer. Det är så nya innovationer föds.

  23 gånger pengarna i avkastning
  Krinova finansieras till allra största delen av offentliga medel. Finansieringen sker dels genom verksamhetsfinansiering från ägare och samarbetspartners och till största delen genom finansiering från projekt. Dessa projekt syftar alla till att skapa hållbar tillväxt och attraktivitet. Varje offentligt investerad krona i Krinova har under åren 2016 – 2020 gett drygt 23 gånger pengarna i avkastning ”Return on Investment” (offentlig ROI).

  Avkastningen är ett resultat av den ökade omsättningen samt jobb som skapats i företagen som fått innovations- och utvecklingsstöd av Krinova och som därmed gett ökade skatteintäkter till staten i form av bolagsskatt och sociala avgifter samt till kommuner och region i form av löneskatt.

  ROI

  Årsredovisning

  Frukt och grönsaker är basen i Brain Food. Brain food by Krinova är helt enkelt mat för smarta tankar.

  Ägare

  Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB.

  Styrelse

  Anders Johansson

  Vice Ordförande, Kristianstads kommun

  Anneli Orrung Wallin

  Anneli Orrung Wallin

  Styrelseledamot, Prorektor Högskolan Kristianstad

  Eva-Marie Hagström

  Eva-Marie Hagström

  Styrelseledamot, Utvecklingschef Kristianstads Kommun

  Hans Ramel

  Hans Ramel

  Styrelseledamot, Ordförande LRF Skåne

  Håkan Pihl

  Styrelseledamot, Rektor Högskolan Kristianstad

  Johan Möllerström

  Styrelseledamot, VD Arc Aroma Pure

  Jonas Haak

  Jonas Haak

  Styrelseordförande, VD Kristianstad Österlen Airport