This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  bakgrundsbild med morötter

  Driva samhällsutveckling och skapa tillväxt

  Krinova är en mötesplats för människor, företag och idéer. Här erbjuds innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet som till etablerade företag. Krinova bildades 1999 och är Sveriges största och första inkubator och science park med livsmedel som profilområde, och just maten är en central och viktig byggsten i Krinovas verksamhet.

  Uppdrag
  Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes och Skånes attraktionskraft och bidra till dess utveckling, genom att arbeta för att skapa och erbjuda:

  ›› En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet
  ›› En Innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag
  ›› En plattform för utvecklingsprojekt inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa

  Krinova är en innovationsdrivande nod och en viktig drivkraft i det arbetet är communityn av företag och organisationer som tillsammans representerar stor erfarenhet, kunskap och vilja att utveckla och utvecklas.

  Vårt sätt att jobba
  Illustration av Krinovas profilområde, mötesplats, mat, miljö, hälsa, innovationsarena som tillsammans skapar en community.

  Vår medskapande värdegrund kan sammanfattas i de tre bokstäverna GÖS – Glädje – Öppenhet – Samarbete.

  Vårt sätt att jobba

  Krinovas roll som innovationsarena och science park är att vara katalysator. Krinova är en av få innovationsmiljöer som uteslutande arbetar med öppen och utmaningsdriven innovation. Forskning visar att det krävs medskapande för att driva innovation, och just medskapandet är en viktig utgångspunkt för arbetet inom Innovationsarenan. Därför är de som arbetar på Innovationsarenan business designers som jobbar proaktivt och fungerar också som ett neutralt bollplank för entreprenören.

  Innovationsarenan initieras, riggas och stöds samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet som kan bli nya affärsidéer eller innovationer. Innovationsarenans inflöde av sk IBO:s (Innovation Business Objects, innovationsprojekt och företag) har varit mycket stort. Sedan starten 2013 fram till 2019 har närmare 500 företag fått stöd.

  Det stora inflödet av IBO:s gör att Krinova bygger en ”community” med dragloksentreprenörer med högt kunskapsinnehåll i sina företag. En community av företag där ingen lämnar Innovationsarenan och där alla får stöd. Innovationsfilosofin bidrar till att generera ett stort inflöde, vilket krävs för att åstadkomma utveckling och kunskapsspridning i regionen så som uppdraget lyder för Krinovas verksamhet.

  Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter, och på olika sätt bjuder in, externa kompetenser och idéer till gemensamma utvecklingsprojekt. Öppen innovation stimulerar till mångfald i perspektiv, kompetenser, bakgrund och erfarenheter för bästa möjliga höjd i innovationsarbetet.

  Utmaningsdriven innovation innebär att identifiera samhällsutmaningar eller utmaningar inom organisationer eller näringsliv, som kan ses som tillväxtmöjligheter och nya affärsmöjligheter. Den ska främja och stimulera samverkan och samspel mellan olika aktörer som behövs för att framgångsrikt skapa nytta.

  Folder: Krinova Incubator & Science Park (sv)

  Folder: Krinova Incubator & Science Park (eng)

  Lediga tjänster

  Projektledare testbädd Balsgård

  Omfattning: Heltid
  Varaktighet: 6 månader eller längre
  Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

  Kvalifikationer

  Utbildning
  Krav
  • Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom

  Kompetenser
  Krav
  • Affärsutveckling
  • Ekonomiplanering
  • Livsmedelsindustri

  Meriterande
  • Projektledning, erfarenhet
  • Processteknik
  • Produktionsteknik

  Språk
  Krav
  • Svenska
  • Engelska

  Om jobbet

  Projektledare för testbädd Balsgård
  I rollen som projektledare för testbädd Balsgård kommer du arbeta med värdeskapande utveckling tillsammans med företag, forskare, studenter och offentliga aktörer. Du arbetar i kreativa processer i en platt organisation med stort ansvarstagande både kollektivt och individuellt.

  Balsgård är en dryckes- och livsmedelsutvecklingsanläggning vars placering, i hjärtat av svenska lantbruksuniversitets centrum för växtförädling av äpple och bär, ger den en unik position där kompetens kring råvarorna är världsledande och anläggningen står nu inför en ombildning. Ombildningen drivs som ett projekt med Krinova som projektägare och Mårtensson Consulting och Sveriges lantbruksuniversitet Holding som samverkanspartners.

  Förändringarna kommer bland annat att innebära att tillgängliggöra testanläggningen som en resurs för test av nya koncept för drycker och pumpbara livsmedel. Projektet ska bidra till ökad omställningskraft för små och medelstora livsmedelsföretag i Skåne genom att bidra till företagens produkt- och processutveckling. Testbädd Balsgård ska bidra till att stärka innovationskraften och skapa bättre förutsättningar för fler och mer innovativa företag.

  Om rollen

  Som projektledare kommer du att bli en del av ett projektteam där du bland annat kommer att ansvara för att leda och utveckla projektet i samverkan med projektets partners, du ansvarar för att organisera och koordinera arbetsinsatserna i arbetsgruppen, sammanställa underlag i form av projektrapport inför beslut samt ansvarar för att projektmålen infrias.

  Du kommer arbeta med att bygga upp struktur för testbädden och ansvara för driften. I tjänsten ingår att utveckla och paketera testanläggningens erbjudande som en viktig resurs i det skånska innovationsekosystemet. Som person har du en målinriktad kommunikation och strävar efter utveckling. Du har förmågan att driva processer framåt och motiveras av att bygga och utveckla relationer med kunder.

  Du har en entreprenöriell anda och kunskap om att utveckla erbjudanden. Du har erfarenhet av att driva affärer och en välutvecklad förmåga att leda och driva samverkansprojekt. Du drivs av utveckling och ny teknik.

  Kravprofil
  · Högskoleutbildning inom Ingenjörs- eller ekonomiutbildning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
  · Erfarenhet från dryckes/livsmedelsindustri
  · Erfarenhet av process och produktionsfrågor i praktiken
  · Erfarenhet av ekonomisk planering
  · Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, även på engelska

  Meriterande
  · Erfarenhet av arbete i projektform
  · Relevant nätverk

  Värdegrund & samarbete

  Krinovas värdegrund sammanfattas av glädje, öppenhet och samarbete. Dessa tre ord genomsyrar vårt sätt att jobba. Vi söker därför dig som är värdesätter glädje, delar med dig av den, har en öppen attityd och som håller med om att samarbete i de flesta fall inte bara lönar sig utan är dessutom roligare.

  Omfattning och tillträde

  Heltid projektanställning till och med 2020-11-30 med god möjlighet till förlängning.
  Tillträde enligt överenskommelse. Krinova tillämpar provanställning. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald i arbetsgruppen.

  Sista ansökningsdag: 28 januari, intervjuer kommer att göras löpande.
  Ansökningar tas endast emot via https://podio.com/webforms/14367617/963052
  Varmt välkommen med din ansökan!

  Krinova har kollektivavtal med Teknikföretagarna, för mer information kontakta Diana Danilda diana@krinova.se

  Kontakt

  Sara Wanther
  HR/Projektdesigner
  sara@krinova.se

  Charlotte Loorentz Hjorth
  VD
  charlotte@krinova.se

  Utvecklingsingenjör testbädd Balsgård

  Omfattning: Heltid
  Varaktighet: 6 månader eller längre
  Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

  Kvalifikationer

  Utbildning
  Krav
  • Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom

  Meriterande
  • Bioteknik
  • Livsmedelsteknik

  Språk
  Krav
  • Svenska
  • Engelska

  Om jobbet

  I rollen som utvecklingsingenjör för testbädd Balsgård kommer du arbeta med värdeskapande utveckling tillsammans med företag, forskare, studenter och offentliga aktörer. Du arbetar i kreativa processer i en platt organisation med stort ansvarstagande både kollektivt och individuellt.

  Balsgård är en dryckes- och livsmedelsutvecklingsanläggning, i hjärtat av svenska lantbruksuniversitets centrum för växtförädling av äpple och bär.

  Testbädd Balsgård är ett projekt med Krinova som projektägare och Mårtensson Consulting, Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan Kristianstad som samverkanspartners.

  Projektet skall tillgängliggöra pilotanläggningen som en resurs för test av nya koncept för drycker och pumpbara livsmedel. Projektet ska bidra till ökad omställningskraft för små och medelstora livsmedelsföretag i Skåne genom att bidra till företagens produkt- och processutveckling. Testbädd Balsgård ska bidra till att stärka innovationskraften och skapa bättre förutsättningar för fler och mer innovativa företag.

  Om rollen

  Som utvecklingsingenjör kommer du att bli en del av det team som planerar, designar och genomför process- och produktutvecklingsuppdrag åt och tillsammans med företag, studenter, forskare och offentliga aktörer. Du kommer att ansvara för det praktiska genomförandet av olika tester i pilotanläggningen.

  Du kommer också att arbeta tillsammans med Krinovas business designers för att presentera och marknadsföra testbädd Balsgårds olika tjänster på Mat & Måltids-, event och mässor.

  Du är nyfiken, noggrann och drivs av innovation och utveckling. Du är handlingskraftig, får saker gjort och tar initiativ. Du har ett genuint intresse för mat och dryck och dess påverkan på hälsa och miljö. Arbetet kräver en god förmåga att samarbeta med personer med olika bakgrund, kunskaper och färdigheter. Som person är du omtänksam och tar tillvara på hela teamets förmågor.

  Kravprofil
  · Högskoleutbildning med livsmedels- eller bioteknikinriktning
  · Arbete i mat- & måltidsbranschen
  · Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, även på engelska

  Meriterande
  · Erfarenhet från arbete i och med pilotanläggning för livsmedel
  · Erfarenhet av arbete eller studier i internationell miljö.
  · Erfarenhet av arbete i projektform

  Värdegrund & samarbete

  Krinovas värdegrund sammanfattas av glädje, öppenhet och samarbete. Dessa tre ord genomsyrar vårt sätt att jobba. Vi söker därför dig som är värdesätter glädje, delar med dig av den, har en öppen attityd och som håller med om att samarbete i de flesta fall inte bara lönar sig utan är dessutom roligare.

  Omfattning och tillträde

  Heltid projektanställning till och med 2020-11-30 med god möjlighet till förlängning.
  Tillträde enligt överenskommelse. Krinova tillämpar provanställning. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald i arbetsgruppe..

  Sista ansökningsdag: 14 januari 2020. Ansökningar tas endast emot via https://podio.com/webforms/14367617/963052
  Intervjuer sker löpande.

  Krinova har kollektivavtal med Teknikföretagarna, för mer information kontakta Diana Danilda diana@krinova.se

  Kontakt

  Sara Wanther
  HR/Projektdesigner
  sara@krinova.se

  Charlotte Loorentz Hjorth
  VD
  charlotte@krinova.se

  Illustration gul glödlampa som symboliserar innovation.

  Globala samarbeten - Internationell relevans

  I Sverige har tillväxtföretag i regel inte förmånen att först kunna växa sig starka på den inhemska marknaden, för att sedan internationalisera sig. Den svenska marknaden är för liten för innovativa och skalbara produkter eller tjänster.

  Ett sätt för Krinova att ge support till dessa snabbväxande företagen är att bygga broar till innovationsmiljöer, inkubatorer och science parks i andra länder, genom vilka företagen i communityn kan få tillgång till den innovationsinfrastruktur som finns kopplad till dem i form av nätverk, finansiering, etableringsstöd m.m.

  Sex nominerade företag till Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park Innovationspris 2019. Vinnare blev Norups Gård

  Årets Innovationspris

  Innovationspriset är instiftat av Krinova Incubator & Science Park och belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken.

  Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Priset delas ut till ett företag i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost.

  Pristagaren i respektive kommun nomineras till Årets Innovationspris i Skåne Nordost, ett pris som delas ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost. Årets Innovationspristagare belönas med 25 000 kr. Skåne Nordost står för denna prispeng.

  Pristagare genom åren

  Årets Innovationspris 2019

  Sex nominerade företag till Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park Innovationspris 2019. Vinnare blev Norups Gård

  Sex fantastiska företag var nominerade till Årets Innovationspris 2019.


  Pristagare i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost:

  Bromölla – Ifö center
  Östra Göinge – Norups Gård
  Kristianstad – MISO
  Osby – HYPRO
  Hässleholm – SvB Tyringe
  Hörby – Häggenäs Sjukhem

  Vinnare av Årets Innovationspris – Norups Gård 🎉

  Årets Innovationspris 2018

  Pristagare i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost:

  Bromölla – TryggaKliniken
  Östra Göinge – Ripasso Energy
  Kristianstad – Nordic Surf Development med varumärket Revolwe
  Osby – Lekolar (Pristagaren får 5000 kronor från Osby kommun)
  Hässleholm – Tyringekonsult
  Hörby – Lina & Evas Lanthandel (Pristagaren får 5000 kronor från Hörby kommun)

  Vinnare av Årets Innovationspris – Lekolar 🎉

  Årets Innovationspris 2017

  Pristagare i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost:

  Bromölla – G Larsson Starch Technology
  Östra Göinge – Swedish Powertrain Techcenter
  Kristianstad – Marmor & Granit och CRC Nordic
  Osby – Swedlock (Innovationspristagaren får 5000 kronor från Osby kommun)
  Hässleholm – HälsoOasen
  Hörby – V-Plant

  Vinnare av Årets Innovationspris – G Larsson Starch Technology och Swedish Powertrain Techcenter 🎉

  Årets Innovationspris 2016

  Tre företag nominerade till Årets Innovationspris – Dentware Scandinavia, Hampahus och Kristianstad Streaming

  Vinnare av Årets Innovationspris – Dentware Scandinavia 🎉

  Årets Innovationspris 2015

  Årets innovatör – Scandinavian Aquasystems

  Frukt och grönsaker är basen i Brain Food. Brain food by Krinova är helt enkelt mat för smarta tankar.

  Ägare

  Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun, till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads Industribyggnads AB och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB.

  Styrelse

  Caroline Georgson

  Styrelseledamot, Samverkansstrateg Högskolan Kristianstad

  Christel Jönsson

  Vice Ordförande, Kristianstad kommun

  Håkan Pihl

  Styrelseledamot, Rektor Högskolan Kristianstad

  Johan Möllerström

  Styrelseledamot, VD Arc Aroma Pure

  Karl-Philip Barakate

  Adjungerad, Näringslivsutvecklare Region Skåne

  krinova personal

  Kristofer Kargerot

  Arbetstagar-representant

  Maria Hofvendahl Svensson

  Styrelseledamot

  Pernilla Blixt

  Styrelseledamot, Näringslivschef Kristianstads Kommun

  Pia Kinhult

  Styrelseordförande, Head of Host States Relations ESS