Stäng meny

Vision och Mål

Vision

Krinova ska vara en förebild för de bästa genom att vara en igångsättare och inspiratör som tillåtande och intelligent medskapar möjligheter, utveckling och företag.

Mål

  • en mötesplats som initierar och bidrar till innovativa lösningar på samhällsutmaningar och ger dem stöd och verktyg att utvecklas
  • en stolt organisation som stolt och modigt fångar möjligheter på en internationell arena
  • en synlig och bevisad tillväxtmotor, en innovationsarena i Hässleholms- / Kristianstadsregionen som attraherar såväl lokala som internationella företag, forskare och investerare

Resultat
Krinovas verksamhet kan delas upp i tre huvudsakliga områden:

  • En mötesplats för människor, företag och idéer
  • En innovationsarena för kunskapsintensiva tillväxtföretag
  • En plattform för utvecklings- och innovationsprojekt inom mat – miljö - hälsa

Resultatet av verksamheten kommer i form av tillväxt i företag och attraktionskraft för Kristianstads- och Skåne nordost regionen. Det ekonomiska målet är att göra ett noll-resultat, den omsättning som genereras används för tillväxtskapande aktiviteter.

Profilområde
Krinova driver och samverkar i en flora av projekt inom sitt tvärdisciplinära profilområde mat-miljö-hälsa, vilket speglar Högskolan Kristianstads kompetensområden och Kristianstads näringsliv. En viktig del i Krinovas verksamhet är de många projekt som initieras och drivs inom profilområdet genom extern projektfinansiering. Projekten genererar ny kunskap och värdefulla lokala, nationella och inte minst internationella kontakter och nätverk.

Mycket spännande händer inte minst där profilområdena mat – miljö – hälsa överlappar varandra. I rollen som science park har man uppgiften att rigga samverkansprojekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv.

Innovationsarena
Sedan januari 2013 är innovationsarenan (tidigare kallad inkubatorn) en del av Krinovas verksamhet med en årlig basfinansiering från de sex kommunerna i Skåne Nordost. I innovationsarena erbjuds både nya och befintliga företag stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag.

Under 2016 har det varit rekordstort inflöde av företag och embryon till företag till Krinovas Innovationsarena, 106 stycken. . Sedan starten januari 2013 har 240 företag och utvecklingsprojekt fått stöd, varav 123 är nystart.

Mötesplats och kontor
Krinovas mötes- och konferensverksamhet hade under 2016 ca 23 000 besökare till cirka 1 300 aktiviteter. Varje fredag arrangeras fredagsfrukost på Krinova, ett tillfälle för att knyta nya kontakter, få inspiration och dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Fredagsfrukost ingår i hyran för alla Krinovas hyresgäster och företag och organisationer utanför huset är välkomna att köpa frukostbiljett.

Närmare 100 företag hade i december 2016 sin hemvist på Krinova Incubator & Science Park. Tillsammans representerar de en stor bredd i kunskap och erfarenhet. Det har varit ett framgångsrikt år för många av Krinovas hyresgäster. AceIQ är ett exempel som för andra året utnämndes till gasellföretag av Dagens Industri. Fler av företagen har också gjort nyanställningar och genombrott på nya marknader.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng