Kristianstad Innovation Garden

  Kristianstad växer. Kristianstad Innovation Garden är en vision för att skapa en innovationsstadsdel, en förtätad urban miljö som blir magnet för nya företagsetableringar och som drivs av innovation. En stadsdel som rymmer infrastruktur, byggnader, biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, mat och vatten.

  Vision Kristianstad Innovation Garden bygger på fyra hörnstenar innovation, inspiration, passion och framtidstro. Där Krinova som science park fungerar som landningsplats for nya företagsetableringar och erbjuder en dynamisk företagsmiljö̈ som bidrar till platsens attraktivitet och funktion som tillväxtmotor.

  Läs mer
  Illustration över visionen Kristianstad Innovation Garden

  Filmen spanar med humoristisk twist 20-50 år framåt i tiden, på hur stadsdelen Näsby och området som Krinova finns på skulle kunna utvecklas till en innovationsstadsdel.

  Vill du vara med och förverkliga visionen Kristianstad Innovation Garden?

  Är du intresserad av att engagera dig i förverkligandet av Kristianstad Innovation Garden? Prenumerera på utskick för Kristianstad Innovation Garden så håller du dig uppdaterad!

  Ett unikt läge

  Det finns över 650 biosfärområden (Unesco) i världen och bara en handfull städer ligger nära ett biosfärområde. Kristianstad har ett unikt läge; och Krinova är, oss veterligen, den enda inkubator/science park i världen som finns inom ett biosfärområde.

  l Kristianstad är vatten centralt med staden i Vattenriket, som utsetts till Biosfärområde av UNESCO. Nästan hela kommunen är del av detta internationella modellområde för hållbar utveckling. Här finns förutsättningar att göra Kristianstad som stad till en testbädd och experimentmiljö för nytänkande, innovativ och hållbar utveckling där man minimerar den urbana miljöns påverkan på det anrika och känsliga biosfärområdet, som staden och stadsdelen Kristianstad Innovation Garden är en del av.

  Krinovas ”cross-cluster” profilområde Mat – Miljö – Hälsa har en naturlig koppling till näringslivets dominerade karaktär i Kristianstad och geografins fysiska företräden. l Kristianstad finns en lång tradition av odling, uppfödning och förädling av livsmedel. Ca 1,600 av kommunens 4,800 företag relaterar till livsmedelsområdet.