Projekt för hållbar tillväxt och attraktivitet

  Krinova driver och är partner i ett antal projekt som likt pusselbitar bidrar till att skapa hållbar tillväxt och attraktivitet. En majoritet av projekten har koppling till Krinovas profilområde Livsmedel, ett område starkt kopplat till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Det har en central roll för folkhälsan och livsmedelsförsörjningen är avgörande för att motverka svält i världen. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till miljö. 1/3 av det globala klimatavtrycket kommer från livsmedelsproduktion. Även hållbar vatten- och energianvändning är centrala frågor kopplat till livsmedelsproduktion. Allt detta är utmaningar som kan bli grund till nya innovationer.

  Krinova projekt

  Profilområde livsmedel

  Med basen i det lokala näringslivet har Krinova ett uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet. Krinova är i dag Sveriges äldsta och största inkubator och science park inom detta område.

  På Krinova pågår det ständigt många spännande projekt inom vårt profilområde Livsmedel. En gemensam nämnare för våra projekt är att de alla bidrar till Krinovas övergripande uppdrag att skapa hållbar tillväxt och attraktivitet.

  Projekt

  I Krinovas roll som inkubator och science park ligger att vara en katalysator för utveckling och innovation i samhället, ett arbete som inte har några geografiska gränser. De projekt, aktuella och avslutade, som Krinova driver eller är partner i syftar alla till att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas.

  Läs mer om projekten, sök på projektnamn, område och/eller pågående och avslutade.