Amplifying the knowledge and use of testbeds

  Pågående

  Projektet syftar till öka kunskapen om testbäddar och hur de på bästa sätt kan användas för produkt- och processutveckling. Samarbetet vill stödja företagarna i deras utveckling av drycker och livsmedel, speciellt de små- och medelstora livsmedelsföretagen. För det ändamålet ska partnerskapet skapa en online-utbildning som främst riktar sig till affärsutvecklare, utbildare och andra personer i innovationsmiljöer som stöttar företagare i deras produktutveckling.

  Utbildningen kommer att omfatta en grundläggande introduktion till testbäddar, vad man kan använda dem till, hur ett test går till och de förberedelser som krävs inför tester. Med hjälp av utbildningen ska innovationsmiljöerna bättre kunna förmedla nyttan av att använda testmiljöerna och bistå med nödvändig kunskap och rådgivning till företagen inför användandet av testbäddarna. På det sättet blir företagen bättre förbereda inför testerna och får bättre förutsättningar för att lyckas med sin produkt- eller processutveckling.

  Utöver utbildningen syftar projektet även till att bygga nätverk och kartlägga testbäddar i respektive land som ett led att i förlängningen öka företagens tillgång till testmiljöerna. Samarbetet vill genom ökad kunskap främja produktutveckling, förädling, entreprenörskapet och vill också höja innovationsförmågan i näringen.

  Ambitionen är att skapa ett utbildningsunderlag som kan vidareutvecklas för att omfatta flera testbäddar, laboratorier och annan forskningsinfrastruktur.

  Projektperiod: September 2019 – Augusti 2022

  Mariano Leone

  Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Amplifying the knowledge and usage of testbeds