Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden

  Avslutade / Hälsa, Miljö

  Krinova deltar i ett samverkansprojekt där forskare ska ta fram ett certifieringssystem som ska göra det lättare för företag att få till en bra arbetsmiljö.

  I projektet kommer ett rankingsystem tas fram, där byggnader tilldelas poäng utifrån åtta olika miljöpsykologiska upplevelsekaraktärer (karaktärer finns att läsa längre ner på sidan). Nio stora fastighetsbolag medverkar i projektet och slutmålet, att få ett certifieringssystem på plats, är unikt.

  Cirka 40 fastigheter ingår i projektet –bl a skolor, sjukhus, kontor och polishus. Tanken är att systemet ska vara tillämpbart på alla typer av byggnader. Sverige ligger i forskningsfronten när det gäller studier av gröna miljökvaliteter och miljöupplevelsers påverkan på människors välbefinnande.

  Upplevelsekaraktärer

  Åtta upplevelsekaraktärer – som har forskats fram under 30 års tid på Alnarp

  • Rofylldhet: Platser med lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar eller insekter dominerar över trafik och jäktande människor
  • Vildhet: Fascination inför naturobjekt t ex självsådda växter, moss- och lavbelupna stenblock, spännande växter
  • Artrikedom: Våren, lökar, den första vitsippan, mångfalden av växter och djurliv, höstfärger, bär
  • Rymdkänsla: Som att komma in i ”en annan värld”, stor helhet. Kan fundera igenom saker och ting medan man promenerar eller kanske joggar
  • Allmänning: En öppen plats där man kan vistas gratis t ex spontant bollspel, picknick, allmän samlingsplats med plats för många
  • Lustgård: Trygg plats, helst omgärdad med grönska, för fika, samtal mellan få eller bara avkoppling, där man vågar släppa barnens händer
  • Centrum/fest: Dit man går för att ha trevligt, äta lunch, fika, och träffa andra
  • Kulturhistoria: det historiska arvet, spår av tidigare generationers värv, fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd, minnesmärken
  krinova personal

  Kristofer Kargerot

  Ansvarig Ekonomi och Faciliteter

  Samarbetspartners och finansiärer

  Med finansiering från Vinnova.

  Projektägare:
  Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)