BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services

  Pågående

  Små livsmedelsproducenter på landsbygden har påverkats starkt av pandemin, stigande energipriser och ökade produktionskostnader. Detta har en stor påverkan på den lokala livsmedelssektorns motståndskraft

  I projektet BASCIL kommer 15 partners i 8 länder att arbeta med lösningar för att små, lokala livsmedelsproducenter ska kunna diversifiera sin verksamhet. Genom att integrera konventionell småskalig livsmedelsproduktion med kulinariska turismtjänster är det möjligt att nå slutkunder direkt och få ett högre värde för sina produkter med den kortaste värdekedjan.
  Över hela Europa är landsbygden i Östersjö-regionen för närvarande ganska okänd som en kulinarisk turistdestination. Aktivt engagemang av livsmedelsproducenter i kulinarisk turism är utmärkande möjligheter för att göra regionen mer synlig och attraktiv för besökare.

  Bascil logo

  Diana Danilda

  Diana Danilda

  VD-sekreterare

  Samarbetspartners och finansiärer

  Lead partner:
  Krinova Incubator & Science Park

  Partners:
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, Association of Rural Tourism Mecklenburg-West Pomerania e.V., Association of Klaipeda Region, Pomorskie Tourist Board, Lithuanian Centre for Social Sciences, Institute of Economics and Rural Development, Lithuanian Countryside Tourism, Foundation ”Polish Nature”, HANEN – Norwegian Tourism and Local food association, Latvian country tourism association, NGO ”Farmers Parliament”, Estonian Rural Tourism Organization, Pomeranian Development Agency, LAB University of Applied Sciences LAB, Lomalaidun ry Lomalaidun