BERT. Baltic Sea Food Flagship – Enhanced Rural Tourism Through Farm to Fork

  Pågående

  I samarbete med Regional Matkultur Skåne och Svenska institutet syftar BERT-projektet till att initiera projekt start-ups inom lokal matförsörjning och landsbygdsturism.

  Områden som är väsentliga för landsbygdsturismen kommer att belysas och definieras i projektet. Synergier kan skapas genom att koppla samman små och medelstora företag (SMEs) på landsbygden med turism, och på så sätt upprätthålla möjligheterna till försörjning på landsbygden. Projektet kommer också att undersöka tillgängliga finansieringsresurser för nya projekt inom turism.

   

  Projektperiod:
  September 2021 – Februari 2023

  Hannes van Lunteren

  Hannes van Lunteren

  Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Partners:
  Krinova Incubator & Science Park (projekt ägare)

  Akademi och icke vinstdrivande organisationer från sex länder (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Tyskland) som arbetar med landsbygdsturism och lokal mat.