Business Incubation 2020

    Avslutade / Utvecklingsprojekt

    Business Incubation 2020 är ett projekt som stöttar entreprenörskap i södra Sverige genom ökad samverkan inom innovationssystemet och med etablerat näringsliv. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

    Samarbetspartners och finansiärer