This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  Energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan

  Avslutade / Mat, Miljö

  Varje led i livsmedelskedjan bidrar till utsläpp av växthusgas, vilket är problematiskt. Krinova har därför påbörjat en förstudie där fokus ligger i att undersöka företag och aktörer, inom livsmedelsbranschen, med potential att ta större ägande av värdekedjan, d v s korta livsmedelskedjan.

  Branschen, som är stark och viktig i Skåne samt framväxande i Blekinge, har goda förutsättningar att arbeta mer med närproducerad produktion. I förstudien ska livsmedelsföretag i regionen identifieras, klassificeras och visualiseras utifrån olika utvecklingsaspekter, såsom miljöbelastning, distributionssätt och innovationsgrad. En vidare förhoppning är att synliggöra och klassificera alla de företag inom livsmedelsområdet som idag inte syns i befintliga system.

  Hannes van Lunteren

  Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer