Gastrolutions

  Avslutade / Mat

  The Gastrolution of Skåne är ett tre-årigt projekt som ska göra lokala mat- och dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring.

  Fokus ligger på att identifiera och utveckla årligen återkommande mat- och dryckesevenemang med lokal/regional prägel samt att stimulera och inspirera till nya tematiska mat- och dryckesupplevelser med bas i det småskaliga mathantverket och Skånes odlings – och skördesäsonger. Projektet riktar sig främst till arrangörer av mat- och dryckesevenemang och de aktörer de samverkar med såsom gårdsbutiker, restauranger, hotell och mathantverkare.

  Projektid: 2018 – 2020

  Hannes van Lunteren

  Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Lead partner:
  Tourism in Skåne

  Finansiärer:
  Jordbruksverket inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och finansieras delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Partners:
  LRF Skåne, Region Skåne/Regional Utveckling och Event in Skåne.

  The Gastrolution of Skåne - Krinova