This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  Glokalisering av hållbar livsmedelsförädling

  Avslutade / Mat

  Glokalisering av hållbar livsmedelsförädling är ett projekt som syftar till att underlätta för skånska företag inom livsmedelsbranschen och relaterade branscher att skapa exportmöjligheter och samarbeten på den mexikanska och marockanska marknaden.

  Krinova har ett etablerat samarbete med Mexiko (Matamoros) och Marocko (Ifrane) där den fördjupning av samarbetet som projektet medger ska leda till ingångar för företag på respektive marknader. Parallellt arbetar Krinova med att exportera sin modell för innovationsstöd till småskaliga livsmedelsförädlare, där hållbarhet ur alla aspekter står i fokus.

  Projektet löper under 2017. Målet är att ta fram en modell för export av hållbar livsmedelsproduktion och utvecklings- och innovationsstöd samt att etablera långsiktiga internationella samarbeten för glokal utveckling av småskaliga livsmedelsförädlare i strategiska innovationsmiljöer.

  Hannes van Lunteren

  Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer