GO – Grön omstart för en innovationsstark livsmedelsnäring i Skåne

  Pågående

  Projektet stödjer hållbar tillväxt och återhämtning av södra Sveriges små och medelstora företag (SME’s) inom livsmedel och förpackningsindustri. Projektet syftar till att öka industrins hållbara återhämtning efter Covid-19-pandemin, genom att öka produktiva och hållbara livsmedelsinnovationer i Skåne.

  Initiativet kommer att ge 25 utvalda SME’s i södra Sverige en chans att växa och samtidigt testa nya partnerskap och stödmodeller för det lokala innovationssystemet.

  Projektperiod: Augusti 2021 – Augusti 2023

  Klara Lindström

  Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Partners:
  Krinova Incubator & Science Park, Livsmedelsakademin (projekt ägare), Packbridge