GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

  Pågående

  Projektet stödjer hållbar tillväxt och återhämtning av södra Sveriges små och medelstora företag (SME’s) inom livsmedel och förpackningsindustri. Projektet syftar till att öka industrins hållbara återhämtning efter Covid-19-pandemin, genom att öka produktiva och hållbara livsmedelsinnovationer i Skåne.

  Initiativet kommer att ge 25 utvalda SME’s i södra Sverige en chans att växa och samtidigt testa nya partnerskap och stödmodeller för det lokala innovationssystemet.

  Projektperiod: Augusti 2021 – Augusti 2023

   

  Tillsammans bygger vi en livskraftig livsmedelsnäring
  Hur kan vi utveckla det skånska innovationsstödsystemet utifrån start ups och små och medelstora livsmedelsföretags verkliga behov för hållbar tillväxt? Det är målet med de fem workshoppar som kommer att hållas under hösten.

  I workshop 1, den 22 augusti, vill vi bjuda vi in er små och medelstora skånska livsmedelsföretag för att fånga era utmaningar och behov för stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

  I workshop 2, 19 september, vänder vi oss till innovationsstödsystemet för att tillsammans göra en kartbild av det stöd som finns. Vi kommer att ”mappa” den bilden med företagens behov och på det viset identifiera eventuella luckor.
  Denna serie av workshoppar är en del inom projektet GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen, ett samarbete mellan Livsmedelsakademin, Krinova och Packbridge och med finansiering från Region Skåne och EU:s regionala utvecklingsfond.

  Anmäl dig här

  Vill du veta mer kontakta business designer Shabnam Byllbas, se uppgifter nedan.

  Datum för workshoppar
  Workshop 1: Skånska start ups samt små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen, för att på djupet fånga de behov och utmaningar ni har för att kunna växa och stärka er konkurrenskraft.
  Tid: 22 augusti kl 13.00 – 16.00 (inleder med lunch kl 12.00)
  Plats: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Sista anmälningsdag: 17 aug

  Workshop 2: Representant för stödsystemet för tillsammans göra en kartbild av det stöd som finns. Vi kommer att ”mappa” denna bild mot företagens behov och på det viset identifiera eventuella luckor.
  ​Tid: 19 september kl 9.00 – 16.00 (inkl fika och lunch)
  Plats: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Sista anmälningsdag: 15 sep

  Workshop 3: Här blir fokus de tre områden som företagarna identifierat som de största utmaningarna för att kunna växa och stärka sin konkurrenskraft.  Det blir workshoppar med tre parallella spår där start ups och små och medelstora företag samt stödsystemet deltar.
  Tid: 11 oktober, kl: 13.00 – 16.00
  Plats: Digitalt
  Sista anmälningsdag: 7 okt

  Workshop 4: Konkretiserar identifierade luckor som finns i stödsystemet samt skapar samsyn och samarbeten som möter livsmedelsföretagens behov.
  Tid: 14 november, kl: 13.00 – 16.00
  Plats: Krinova Incubator & Science Park, Kristianstad
  Sista anmälningsdag: 10 nov

  Workshop 5: Presentation av workshopseriens slutsatser och där vi skapar framtidsfokus tillsammans med start ups samt små och medelstora företag, stödsystemet och andra projektintressenter.
  Tid: 12 december, kl 9.00 – 12.00
  Plats: Digitalt
  Sista anmälningsdag: 8 dec

  Shabnam Hyllas

  Shabnam Byllbas

  Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Partners:
  Krinova Incubator & Science Park, Livsmedelsakademin (projekt ägare), Packbridge