GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

  Pågående

  Projektet stödjer hållbar tillväxt och återhämtning av södra Sveriges små och medelstora företag (SME’s) inom livsmedel och förpackningsindustri. Projektet syftar till att öka industrins hållbara återhämtning efter Covid-19-pandemin, genom att öka produktiva och hållbara livsmedelsinnovationer i Skåne.

  Initiativet kommer att ge 25 utvalda SME’s i södra Sverige en chans att växa och samtidigt testa nya partnerskap och stödmodeller för det lokala innovationssystemet.

  Projektperiod: Augusti 2021 – Augusti 2023

  Shabnam Byllbas

  Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Partners:
  Krinova Incubator & Science Park, Livsmedelsakademin (projekt ägare), Packbridge