Good food story

  Pågående

  Med drivkraft och passion som utgångspunkt sammankopplat med berättelsen om produktens ursprung, platsen, och tillkomst, tillverkningen, undersöker projektet, respektive organisations kunskap, metoder, goda exempel och erfarenheter av storytelling. Resultat blir samarbeten med nya möjligheter att förmedla The Good Food Story. På så sätt kan vi bli bättre och skickligare på att tillsammans med primärproducenter nå ökad lönsamhet.

  Projektperiod: September 2019 – December 2021

  Hannes van Lunteren

  Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Partners:
  The Manchester Metropolitan University UK, Jagiellonian University Poland, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,  Uppsala University Campus Gotland

  Finansiärer:
  Erasmus+

  Lead partner:
  Krinova Incubator & Science Park

  Krinova - Good food story