This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  Projekt Testbädd Balsgård

  Pågående / Mat

  Testbäddar är en plats för samverkan där nya idéer kan testas redan under utvecklingsfasen. I en tid med allt snabbare och mer komplex utveckling av varor och tjänster får testbäddar en allt större betydelse för innovationer med höjd och spets. Genom att använda en testbädd kan risker minskas och marknadsintroduktionen snabbas upp då innovationer verifieras och valideras tidigt i utvecklingen.

  Projektets syfte är att stärka innovationskraften bland företagen på den skånska landsbygden och skapa bättre förutsättningar för fler och mer innovativa dryckesföretag.

  Målen är att:

  • Tillgängliggöra testanläggningen, i första hand som en regional resurs för de små och medelstora skånska företagens utveckling av nya koncept för drycker och livsmedel.
  • Utveckla, paketera och presentera testbäddens erbjudande som en attraktiv resurs i det skånska innovationsekosystemet och för enskilda livsmedels-och dryckesföretag.

  På testbädd Balsgård kan du som start-up eller ett etablerat företag utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. Via projektet får företag tillgång till expertkunskap kring råvaror, och stöd i affärs- och konceptutveckling till produktutveckling. Här kan entreprenörer ta sin idé till produkt och vidare

  Samarbetspartners och finansiärer

  Projektpartners:
  Krinova Incubator & Science Park
  SLU Holding AB
  HKR Holding AB
  HKR
  SLU
  Mårtensson Consulting AB