This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  RES-Chains

  Avslutade / Miljö

  ”RES-Chains” (Renewable Energy Sources) har drivits som ett EU-projekt inom South Baltic. I projektet samarbetade Krinova Incubator & Science Park med partners i Småland, Skåne, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet avslutades juni 2014.

  Projektet syftade till att främja hållbara och förnybara energiförsörjningskedjor. Fokus har legat  på applikationer för biomassa, biogas, vatten-, vind- och solkraft. Inom projektet etablerades en informationsnod på Krinova kring Biogas. En särskild biogasutställning utvecklade den existerande miljöutställningen SuperVision som invigdes redan i november 2008. På Krinovadagen den 29 mars 2012 invigdes RES-Chains Biogasutställning av Polens Ambassadör i Sverige Adam Halacinski.

  Biogas är en av nycklarna till den utmaning som finns i att söka nya energikällor för framtiden. Den här levande utställningen visar tankar om hur biomassa, biogas, vatten-, vind- och solkraft kan användas i praktiken. Vi hoppas att vi därmed kan bidra till att öka kunskapen om bland annat biogas och till att vara en plats för dialog, möten och workshops på miljöområdet. Utställningen syftar till att öka kunskapen om biogas samt till att ytterligare etablera Krinova som en plats för dialog, möten och workshops på miljöområdet.

  Biogassektorn har en stor utvecklingspotential och det krävs ett arbete med utmaningar för biogasen

  Några av de identifierade utmaningarna är:

  • Substratförsörjning
  • Infrastruktur
  • Småskalig teknik
  • Tankstationer

  Inledningsvis fokuserade projektet på substratförsörjning och då särskilt lignocellulosa. Det har skapats ett nätverk av lokala och regionala företag som tillsammans kan skapa ett starkt affärskonsortie för utveckling av utmaningen och för kommande exportmöjligheter.