This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  SB FICA – South Baltic Food Innovation Culture Actors

  Pågående / Mat

  SB FICA är ett projekt som löper knappt två år och med start i januari 2018. Fokus i projektet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte med partners i Polen och Litauen med utgångspunkt från matområdet. En del av erfarenhetsutbytet syftar till att skapa, utveckla och internationalisera olika matevenemang.

  Ur ett historiskt perspektiv, fram till andra världskriget, var samarbeten kring Östersjön mycket levande genom arbetskrafts-, kultur- och handelsutbyte. EU-medlemskap innebär nya möjligheter att ta bort de skillnader som både ekonomiskt och mentalt sedan dess har delat Östersjöländerna.

  SB FICA är ett EU-projekt finansierat av Södra Östersjöprogrammet. Krinova är projektägare och den sammanhållande organisationen i partnerskapet. Finansieringen är på 3,8 MKR. De andra tre parterna i projektet är den polska kommunen Czarna Dąbrówka, som har arbetat mycket med evenemang, Östersjökulturcentrum i Gdańsk, samt en organisation i Litauen, Rietavas Business and Information Centre, som stöttar småföretag på landsbygden. Bland associerade partners finns föreningar och kommuner från landsbygden i Sverige, Polen och Litauen.

  I projektet ska många olika lokala aktörer involveras. Tillsammans utgör de en bred bas för erfarenhetsutbyte och möjlighet att utveckla nya kunskaper och synergier som ska leda till nya internationella projekt och sektoröverskridande samarbeten.

  I projektet kommer man bl a att arbeta med ”Food Culture Stories”, berättelser som lyfter fram respektive områdes historia och kultur för att synliggöra mattraditioner och dess rötter. Ambitionen är att också berätta nya gemensamma historier som och hjälper till att kulturellt förankra matinnovationer i gamla och nya traditioner.

  The contents of these webbpages are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020.”

  Diana Danilda

  Ansvarig Administration & Back office

  Samarbetspartners och finansiärer