This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

    Skånsk Säsong

    Avslutade / Mat, Miljö

    Krinovas projekt ”Skånska råvaror i säsong” har haft som mål att öka kunskapen hos konsumenter, kockar, butiksinnehavare om när på året olika skånska råvaror finns tillgängliga. För att öka kunskapen och få fler att upptäcka när de olika råvarorna smakar som bäst ingick utbildning av kockar, föredrag och affischer som en del av informationsinsatserna.

    Samarbetspartners och finansiärer