Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag

  Avslutade / Utvecklingsprojekt

  Många inkubatorbolag ser fördelar med att arbeta med hållbarhet på ett mer systematiskt sätt, men vet inte riktigt hur de ska gå till väga. Brist på kunskap, tid och resurser är oftast anledningen. I detta projekt, kan små och medelstora företag få hjälp med konkreta verktyg, praktiskt stöd och ökad kunskap kring hållbarhet. Projektet ska resultera i en praktisk verktygslåda för uppstart av hållbarhetsarbetet i inkubatorbolag.

  Av de som arbetar med hållbarhet saknar omkring hälften interna styrdokument och färre än var tredje utvärderar effekterna av sitt hållbarhetsarbete. Bland de företag som inte bedriver något hållbarhetsarbete alls är fler än hälften små företag med färre än fyra anställda.

  Genom projektet skapas gemensamma och smarta processer, metoder och verktyg som kan användas som ett praktiskt och användarvänligt stöd för hållbarhetsarbete och dessutom generera konkreta resultat.

  Företagen kan på ett enkelt sätt gå från ord till handling och tack vare samarbete med andra innovationsmiljöer sprids verktyg och metoder och tillsammans skapas ett mer hållbart företagande. Företagen i nätverket kan bidra till nationella och globala hållbarhetsmål och samtidigt tillgodogöra sig marknadsfördelar.

  Målet är att Sveriges inkubatorbolag ska bli ännu mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter och på så sätt bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Projektperiod: September 2019 – September 2020

  Samarbetspartners och finansiärer

  Finansiärer:
  Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Falu Energi & Vatten samt Borlänge Energi.

  Partners:
  Dalarna Science Park (projektägare), BizMaker, Krinova Incubator & Science park samt STING (inkubatorer).

  Projektdeltagare:
  SISP (Swedish Incubators and Science Parks), Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi  samt Länsstyrelsen Dalarna.

  Hållbarhet i inkubatorbolag - Krinova