ToY – Beyond the Future

  Avslutade / Hälsa, Mat, Miljö

  Beyond the Future är ett projekt som för samman olika branscher med besöksnäringen för att skapa framtida upplevelser i naturen inom mat & dryck samt boende. Basen utgörs av CoDest, Tourism in Skånes öppna innovationsarena med skånska inkubatorer och kluster. Projektet ska utveckla och tillämpa digitala lösningar, t.ex. VR eller AI, för att skapa nya upplevelser för besökarna inom smarta boenden och den framtida måltiden för vandrings- och cykelturisten. Samarbetets resultat ska också bidra till att Skåne blir en internationellt uppmärksammad destination.

  Krinova ska inom projektet ta fram en metod med vilket man inom besöksnäringen kontinuerligt kan upprätthålla och öka utvecklingstakten för att ha en s.k. bestående konkurrensfördel. Dessutom ska Krinova ta fram branschöverskridande koncept och affärsmodeller som svarar mot behoven hos framtidens urbana besökare. Som metod för detta används ”ToY”- Team of Young professionals – ett verktyg som Krinova utvecklat och vilket bygger på öppen och utmaningsdriven innovation.

  Projektperiod: September 2019 – April 2021

  Personal på Krinova

  Niclas Persnil

  Business Designer

  Samarbetspartners och finansiärer

  Finansiär:
  Tourism in Skåne

  Partners:
  Krinova Incubator & Science Park och Tourism in Skåne

  ToY - Beyond the Future