Vision Krinova Park

  Avslutade / Utvecklingsprojekt

  Hur kommer framtidens städer att se ut? Vilka faktorer kan vi tänka på idag för att göra plats åt framtidens teknologi? Vad gör ett område till ett ’journey worth object’?

  Vision Krinova Park är ett projekt med målet att ta reda på hur ett nytt område på Näsby, Kristianstad, kan växa fram. Projektet är baserat på fyra studentrapporter från masterskursen ”Large Structures” på SLU Alnarp, som utforskat hur det nya området på Näsby kan utvecklas och knytas till stadens centrum. Det nya området ska vara ett område att vara stolt över, och som skapar starkt attraktionsvärde hos turister och olika intressenter.

  Fyra hörnstenar i projektet är: Innovation, inspiration, passion och framtidstro

  • Innovation handlar om att ha viljan och modet som krävs för att skapa en ny typ av område med innovativa idéer och tekniker.
  • Inspiration handlar om att vara en mötesplats för människor och idéer, att visa vägen för vad som är möjligt.
  • Passion handlar om att aktivera människor till att vara medskapare, kreatörer, innovatörer och entreprenörer.
  • Framtidstro handlar om att göra plats för framtiden. Det är omöjligt att veta vilken teknologi vi kommer ha om 10, 30, eller 100 år, men vad vi kan göra redan idag är att skapa plats att växa.

  Samarbetspartners och finansiärer