Testbädd Balsgård – test av nya drycker och livsmedel

  Balsgård

  Från idé till produkt och vidare
  Bland en unik odling av fruktträd och bärbuskar i utkanten av Kristianstad finns testbädd Balsgård där du som är start-up eller ett etablerat företag kan utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet.

  Testbädden drivs i ett samarbete mellan Krinova, Balsgård Foodtech och Högskolan Kristianstad. Du får därmed stöd i alla delar för att ta din produktidé till verklighet. Från affärs- och konceptutveckling tillsammans med Krinovas innovationsarena och business designers till produkt-, processutveckling och produktion.

  De rätta förutsättningarna för att lyckas
  Tillsammans gör vi det som behövs för att säkra att din produkt har rätt förutsättningar för att lyckas. Vi kan hjälpa dig besvara frågor som:

  • Är min produktidé och koncept affärsmässigt hållbara?
  • Vilka smaker passar ihop och hur utvärderas det?
  • Hur får jag produkten att se ut som jag önskar?
  • Hur säkrar jag att produkten är mikrobiologiskt stabil?
  • Vad krävs för att ta min produkt till marknad?

  Kan din produkt utvecklas vidare på Balsgård?
  Är du ett företag i ett tidigt initialt stadium, en start-up, eller litet till medelstort företag som behöver stöd är du välkommen till oss. Vi vill säkra det bästa möjliga resultatet med dina resurser och kan också hjälpa dig att navigera rätt för att hitta finansieringsalternativ för din affärsidé.

  För att kontakta oss behöver du inte en färdig idé eller plan; utan vi på Balsgård, du som entreprenör och Krinovas Business Designers gör det här tillsammans!

  Samarbetspartners och finansiärer

  Innovationsprojekt i testbädden