Testbädd WISA – Water Innovation System Amplifier

  WISA

  I Kristianstad finns spännande byggstenar för att skapa en unik testbädd för vattenrelaterade innovationer. Staden ligger mitt i Vattenriket utsett till biosfärområde av UNESCO. På Krinova finns laboratoriet för molekylära analyser, som är en gemensam satsning av Kristianstads kommun, Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park. Här finns också erfarenhet och kompetens att initiera och medskapa utmaningsdrivna innovationsprojekt framgångsrikt. Nära samarbete med de lokala kommunerna erbjuder experiment- och testmiljöer i t.ex. reningsverk, vattenverk, hamnanläggningar och ytvattenmiljöer. Läs mer om pågående projekt som använder vattentestbädden WISA.

  Testbädd illustration

  Nyfiken och vill veta mer? Välkommen att höra av dig!

  Samarbetspartners och finansiärer

  Innovationsprojekt i testbädden