Testbädd WISA – Water Innovation System Amplifier

  WISA

  I Kristianstad finns spännande byggstenar för att skapa en unik testbädd för vattenrelaterade innovationer. Staden ligger mitt i Vattenriket utsett till biosfärområde av UNESCO. På Krinova finns laboratoriet för molekylära analyser, som är en gemensam satsning av Kristianstads kommun, Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park. Här finns också erfarenhet och kompetens att initiera och medskapa utmaningsdrivna innovationsprojekt framgångsrikt. Nära samarbete med de lokala kommunerna erbjuder experiment- och testmiljöer i t.ex. reningsverk, vattenverk, hamnanläggningar och ytvattenmiljöer. Läs mer om pågående projekt som använder vattentestbädden WISA.

  Testbädd illustration

  Nyfiken och vill veta mer? Välkommen att höra av dig!

  Charlotte Lorentz Hjorth

  VD

  Jan Persson

  Business Designer & Testbädd WISA

  Samarbetspartners och finansiärer

  Innovationsprojekt i testbädden