Det gröna affärssprånget

  Avslutade

  Handelskammaren startar i nära samarbete med Ideon och Krinova Incubator & Science Park ”Det gröna affärssprånget”, ett affärsutvecklingsprojekt. Det syftar till att ge skånska företag kunskap som leder till nya affärsmöjligheter. Företagen kommer att under drygt ett år delta i ett antal workshops på olika teman och med olika föreläsare. Vidare ingår personlig coachning genomförd av affärs- och miljöcoacher som på ett affärsmässigt sätt leder till vidareutveckling av företagens produkter och tjänster som resulterar i nya och lönsammare affärer. Företagen kommer också att arbeta fram en handlingsplan under projektet.

  Genom projektet kommer företagen att genomlysa sin verksamhet ”från vagga till vagga” och utveckla en hållbar affärsstrategi. Projektet syftar också till att öka företagens medvetande och kunskap kring grön marknadsföring för bättre kommunikation till sina kunder. Kort sagt vi skapar hållbara företag som gör hållbara affärer och som blir förebild för andra företag.

  Personal på Krinova

  Karl-Erik Grevendahl

  KrinovaMILJÖ

  Samarbetspartners och finansiärer